Viken Skog overtok aksjemajoriteten i tømmertransportselskapet Valdrestømmer AS i 2013.

Valdrestømmer AS opererte i 2014 med 7 tømmervogntog og har 11 ansatte. Selskapet omsetter for i underkant av 20 millioner kroner og har solid økonomi.