Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet med ansvar for utvikling av fremtidens skogindustri.

Treklyngen har planer for produksjon av avanserte bioenergiprodukter, cellulosebasert prosessråstoff til industri og andre prosjekter. Denne storsatsingen ligger i hjertet av skog-Norge. Vi ønsker en verdiskaping på hele treet og sørge for en effektiv verdikjede på tomta der papirfabrikken på Follum (Hønefoss) lå tidligere. Trevirke er fremtidens materiale. Det er fornybart og lett tilgjengelig. Forskning og produktutvikling gjør at tømmerstokken i dag blant annet kan omdannes til: Bioenergi, biodrivstoff, plank og bjelker, papir/papp, kjemikalier som erstatter plast basert på mineralolje, smakstilsetting, produkter til farmasøytisk industri, hygieneprodukter, tekstiler som eksempelvis erstatter bomull, reduksjonsstoffer i betong og metallindustrien.

Planer for Treklyngen

 • 1 700 dekar nær Hønefoss by
 • Skal forbruke 3 millioner kubikk tømmer i samspill med tremekanisk industri
 • Skal bestå av komplementerende virksomheter innenfor skogsbasert industri
 • Første anlegg planlegges igangsatt i 2016. Påfølgende anlegg vil komme i årene etter.
  Investeringsnivå omkring 3 mrd NOK i første fase.

I dag:

 • Nord-Europas mest moderne tømmerrenseri (produksjonsanlegg for flising av tømmer)
 • Tilgang til varme og høytrykksdamp fra Vardar Varme
 • Robust elforsyning
 • Store arealer inkludert lagerhaller, mekanisk verksted og moderne kontorbygg med alle fasiliteter
 • God infrastruktur for vei, jernbane og tilgang til havn.

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Rolf Jarle Aaberg
Daglig leder Treklyngen AS

Mobil: + 47 977 08 138
Sentralbord: +47 32 10 30 00
Faxnr.: +47 32 10 30 01
E-mail: rja@viken.skog.no

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog