Viken Skog ønsker andelseiere, skogeiere og kommende generasjoner skogeiere velkommen til det årlige informasjonsmøte i Sandvika. Møtet tar for seg siste nytt fra Viken Skog, endringer i skogbeskatningen for 2017 og vil gi deg konkrete tips og råd for hvordan få mer ut av skogverdiene dine.

Informasjonsmøte i Sandvika 

Stadig flere skogeiere bor i en annen kommune en der de har skog, og Viken Skog har derfor gjennom flere år arrangert et eget informasjonsmøte for skogeiere som bor i "Oslo og omegn". Møtet for 2017 blir den 19. januar på Thon hotel Oslofjord, Sandvika kl 18.00.

Her finner du presentasjonene fra møtet: 


Temaer for kvelden: 

  • Status drift og økonomi Viken Skog
  • Utviklingen i tømmermarkedet
  • Status Treklyngen og arbeidet med ny industri
  • Andelseierfordeler 2017
  • DinSkog - presentasjon av ny ajourholds rutine for skogen din på nett 
  • Endringer i skogbeskatningen 2017
  • Skogsertifisering PEFC -  sertifiseringsavtale
  • Gjødsling av skog

Har du spørsmål til skogbruksleder eller andre i ledelsen i Viken Skog er dette en god anledning! 

Møtet starter opp kl. 18:00 og er åpent for alle, men du må være påmeldt på forhånd. Planlagt ferdig kl. 21:00. Enkel bevertning.

Påmelding finner du her: PÅMELDING