Møt opp og hør det siste om ulvekonflikten! Viken Skogs krav er at Stortingets ulveforlik blir gjennomført. Det vil bli orientert om siste nytt fra stortingets behandling 31. januar og 2. februar.


PRESENTASJONER FRA MØTET FINNER DU HER: 

AGENDA:

  • «Ulveforvaltning og grunneierrettigheter» v/ Rådgiver vilt og utmark Vidar Holthe
  • «Fra konflikt med ulv til konflikt om ulv» v/Samfunnsforsker Olve Krange, NINA
  • «Siste nytt om bestandsutviklingen for ulv i Akershus og Østfold» v/Haakon Haaverstad, SNO
  • «Hvorfor er ulvesaken så viktig for skogeierne og vi som lever på bygdene» v/Skogeier og Leder av Østre Romerike skogeierområde Lars Henrik Sundby
  • «Tømmer» v/Avdelingsleder Per Fladby
  • «Tid for tynning» – Viken skog innfører eget tynningstillegg i Østfold
  • Avslutning v/Olav Breivik, Styreleder Viken Skog.

 

GI OSS EN LYD OM DU KOMMER VED Å MELDE DEG PÅ HER: 

 

PÅMELDING 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Dato: torsdag 2. februar

Tid: 19:00-21:30

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen

Adresse: Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad

Enkel servering