Tema: Lønnsomt skogbruk

Ta med deg skognabo`n, neste generasjon skogeier og bli med ut i felt på fire ulike fagposter

Fagpostene på årets skogkvelder er:

  • Optimalt veivedlikehold - nøkkelen til en høyere tømmerverdi
  • Ungskogpleie – ta sats i rett tid!
  • Tynning- for bedre vekst og kvalitet på de beste trærne
  • Tømmerpris - momenter å vurdere for skogeier

Hvor og når?

Uke 35 og 36

UKE 35

Tirsdag 28. august Vestfold - sted kommer!

Onsdag 29. august Østfold - sted kommer!

Torsdag 30. august Asker og Bærum - sted kommer!

UKE 36

Tirsdag 4. september Sigdal-Eggedal - sted kommer!

Onsdag 5. september Numedal  - sted kommer!

Torsdag 6. september Buskerud - Ringerike

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog