Delta på kurs og finn ut av hva den nye skogbeskatningen betyr for deg som skogeier!

EMNER FOR KURSET

Nye regler for virksomhetsvurdering fra 1/1-2016:

  • Hvor går grensen? - hobby, kapitalbeskatning eller virksomhetsbeskatning?
  • Hvordan håndterer vi overgangen?

Tømmerkonto erstatter gjennomsnittsligningsreglene fra 1/1-2017:

  • Hvordan er de nye reglene, og hvordan håndterer vi dette i praksis?
  • Økonomiske konsekvenser?

Skogøkonomi:

  • Hva kjennetegner en fornuftig skogeier?
  • Hvordan planlegge driftsmessig optimalt?
  • Hvordan tilpasse seg nye skogbeskatningsregler?


 KURSDATOER OG STEDER

MARS
6. mars:     Ringerike skogeierområde arrangerer. Sted: Treklyngen (Follum) Kl. 18:30
15. mars:   Østre Romerike skogeierområde arrangerer. Sted: Aur gjestegård Kl. 18:30
16. mars:   Hadeland skogeierområde arrangerer. Sted: Bergslia i Brandbu Kl. 18:30
20. mars:   Sør-Aurdal skogeierområde arrangerer. Sted: Kommunestyresalen Bagn Kl. 19:00
22. mars:   Drammen – Hurum skogeierområde arrangerer. Sted: Foss gård, Lier Kl. 18:30
22. mars:   Våler og Svinndal skogeierområde arrangerer: Sted: Frivillighetssentralen Kl. 18:30
23. mars:   HESSA skogeierområde arrangerer. Sted: Fjellheim i Spydeberg Kl. 18:30

APRIL

3. april:     Hallingskog arrangerer. Sted: Solstad hotell. Kl. 17:00 (før årsmøtet)
18. april:   Øvre Valdres skogeierområde arrangerer. Sted: Valdres Videregående skole Kl. 19:00
19. april:   Søndre Land og Fluberg, Nordre Land og Etnedal arrangerer. Sted: Bjørnen Kl. 18:00
19. april:   Numedal og Kongsberg. Sted: Lampeland hotell Kl. 18:30
20. april:   Lardal Siljan, Nedre Lågen. Sted: kommer! Kl. 18:30

INGEN PÅMELDING - GRATIS DELTAKELSE