Det lokale årsmøtet i skogeierområdet er en viktig møteplass for andelseiere i Viken Skog. I år avholdes disse i uke 13 og 14. Ta med neste generasjon og få siste nytt fra Viken Skog. Finn årsmøte for ditt lokale skogeierområde her!


 

"Årsmøtedokumenter for 2017" legges fortløpende ut på nettsiden til skogeierområdene (trykk deg inn på ditt skogeierområde i oversikten under). Her vil du også finne oversikt over tillitsvalgte, din lokale skogbruksleder, lokal aktivitetskalender og nøkkeltall. 

 

ÅRSMØTER I UKE 13

Tirsdag 28. mars:

Nedre Lågen                           Brunlanes herredshus, Tanum                    18:30     

Nedre Romerike                    Mortens Kro                                                     19:00     

Ringerike                                 Kantinen, Treklyngen, Follum                      19:00     

                                                   Skogeierlaget, samme sted                         18:00

Søndre Land og Fluberg      Bjørnen                                                              19:00        

                                                   Skogeierlaget, samme sted                         18:30

Onsdag 29. mars:

Drammen og Hurum           Frøtvedt gård, Åros (Frøtvedtvn. 30)          19:00         

Hadeland                                Braastad gaard, Lunner                                 19:30        

                                                  Matservering fra kl. 18:30

Smaalenene                           Bamsrudlåven, Bamsrudvn. 57                  18:00        

Tønsbergdistriktet                Karlsvik gård                                                    18:00   

Torsdag 30. mars:

Krødsherad-Modum            Krøderen Kro                                                      19:00        

Våler og Svinndal                   Våler Herredshus                                             18:30    

Øvre Romerike                       Hurdalsjøen Hotell                                           19:00      

Øvre Valdres                           Munkekroen, Valdres Folkemuseum          19:00      

Romeriksalmenningene følger Øvre Romerike og deres årsmøte

Fredag 31. mars:

Sør-Aurdal                                 Sørum Gjestgiveri                                          19:00       

ÅRSMØTER I UKE 14

Mandag 3. april:

Eiker                                            Planteskolen Hokksund                               19:00    

Hadelandsalmenningene       Almenningstråkket, Gran                            13:00    

Hallingdal                                   Solstad Hotell, Gol                                         19:30      

                                                      Det blir fagseminar "Ny skogbeskatning" fra kl. 17:00

Lardal og Siljan                         Høyt og Lavt kafe                                          18:00     

Numedal                                    Idrettsskolen, varmrett fra kl. 17:30         18:30         

Tirsdag 4. april:

Asker og Bærum                    Fjøset, Økri gård, Brennevn. 85                    19:00     

Follo                                           Folkvang, Frogn                                                19:00      

Nordre Vestfold                      Eidsfos Hovedgård, Eidsfoss                        18:30     

Sandsvær/Kongsberg           Efteløt Menighetshus                                     19:00         

Sigdal-Eggedal                        Frydheim                                                           19:30      

                                                    Fagmøte fra kl. 18:00 – mat kl. 19:00

Østre Romerike                      Dragsjøhytta, i Nes (Romerike)                     18:00   

Onsdag 5. april:

Hessa                                       Fjellheim i Spydeberg                                       18:30      

Midtre Vestfold                      Gjennestad Gartnerskole, Kantinen             18:00         

Nordre Land-Etnedal           Etnedal kommunehus, Bruflat                      19:00         

                                                   Skogeierlagene, samme sted                        18:00

Sarpsborg-Ytre Østfold       Tune Prestegård                                                  19:00     

                                                   Skogeierlagene, samme sted                          18:00

 

Ønsker du å bli andelseier i Norges største skogeiersamvirke, les mer om fordelene her - sammen er vi sterke!