Nedenfor følger tilnærmede størrelser på en del hovedtall for Viken Skog SA. Eksakte tall for de enkelte år fremgår av våre årsmeldinger (se egne linker).

 Virkesomsetning  
 Virkesomsetning  2 300 millioner m3
   
 Oppdragsvirksomhet  
 Sluttavvirkning  1 654 millioner m3
 Tynning  82 000 m3
 Planting  6, 45 millioner planter
 Ungskogpleie  22 000 daa
   
 Andelseiere  
 Andelseiere  9 700
 Leverandører pr. år  3 600
   
 Ansatte  
 Totalt  79
   
 Økonomi  
 Driftsinntekter  1 328 874 kr
 Andelskapital 224 millioner kr
 Egenkapital totalt 516 millioner kr

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog