Viken Skog SA er landets største andelslag for skogeiere.

Viken Skog SA springer ut av fire skogeierforeninger, hvorav den eldste, Drammensdistriktets Skogeierforening, ble stiftet i 1907. Deretter fulgte Lågendalen (1922), Nedre Glommen (1929) og Vestfold (1937).

Drammensdistriktets Skogeierforening fusjonerte i 1999 med Vestfold-Lågen Skogeierforening og dannet Vestviken Skogeierforening, som i 2000 fusjonerte med Nedre Glommen Skogeierforening og dannet Viken Skog. 

Historien til Viken Skog er grundig beskrevet i jubileumsboken som ble utgitt i forbindelse med 100 års jubileet i 2007.