Vestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog overlater fra 1. januar 2019 alt eksportsalg til Viken AT Market.

Styrke i samarbeid

Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med det som utgangspunkt skal nå Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeierne på Vestlandet.

-Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit. Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken AT Market, Anders R. Øynes


Bilde: Daglig leder i Viken AT Market, Anders R. Øynes (til venstre) sammen med daglig leder i Vestskog, Kjetil Andrè Rødland.

-Dette er spennende og utviklende for oss, uttaler en fornøyd daglig leder i Vestskog, Kjetil Andrè Rødland. 

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen påpeker at Viken AT Market er et selskap det er lagt ned et solid stykke arbeid i de siste årene. Kristiansen har også vært sentral i arbeidet med å få på plass en samarbeidsavtale.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge som til sammen representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog