Ved ungskogpleie bedres vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

Kontakt din lokale skogbruksleder for å booke ungskogpleie. Har du ikke skogbruksleders kontaktinformasjon? http://www.viken.skog.no/kontakt-oss/ansatte/ 

Se film om hvordan Viken Skog utfører ungskogpleie her

Ungskogpleie - Viken Skog

I ungskogpleien har man fokus på å bedre vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

Etter hvert som trærne vokser, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Dette gjelder både om du satser på naturlig foryngelse eller planting. Ved ungskogpleie rydder man plass til fremtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. På den måten unngår man at fremtidstrærne skades eller hemmes, og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke.

Det er viktig at inngrepet foretas på et riktig tidspunkt for å redusere kostnaden og øke effekten. Skogfond kan brukes og i mange tilfeller gis dessuten kommunale tilskudd når arbeidet er fagmessig utført. 

Hva er hensikten med ungskogpleie?

 • Fristille plantene
 • Regulere antall framtidsstammer
 • Styre treslagsblandingen
 • Ta vare på mangfoldet
 • Øke verdiproduksjonen

Hvorfor ungskogpleie?

 • Redusert tilvekst på undertrykt gran tas aldri igjen
 • Høyest mulig høyde - og diametertilvekst gir kortest mulig omløpstid
 • Bedre kvalitet på framtidsskogen, og økt sagtømmerandel
 • Reduserer faren for snøbrekk og stormskader
 • Lavere hogstkostnader

Når bør unskogpleie utføres?

 • Velg riktig tidspunkt - ikke vent for lenge!
 • Skal bestandet tynnes?
 • Prioriter de mest verdifulle bestandene

 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog