Stein Strømmen (53) fra Ådal er ansatt som ny skogbruksleder i Viken Skog. Han får ansvar for Flå, Nes og deler av Krødsherad (Østsiden av Krøderen).


Strømmen har lang erfaring fra ulike selskaper i skogbruket, med skogbestyrelse, og har tidligere vært utmarkskonsulent i Viken Skog på slutten av 90-tallet. Nå kom han fra jobben som virkeskjøper i Glommen Skog i Buskerud hvor han var i 4 år. Før det jobbet han i 6 år som tømmermegler i Nortømmer. Strømmen er utdannet skog- og utmarksforvalter fra Høyskolen i Hedmark.

-Viken Skog er den største og kanskje den mest interessante tømmerkjøperen i Norge i dag. Når man i tillegg bor i nærheten så var det svært ønskelig å starte å jobbe i Viken Skog. Jeg mener Viken Skog er en sunnere og bedre arbeidsgiver enn tidligere. Med mye skogfaglig og skogeiererfaring med meg i bagasjen tror og mener jeg at jeg er godt rustet til jobben. I tillegg har jeg ved mine tidligere jobber hos konkurrenter sett Viken Skogs styrker og svakheter. Det er også mye psykologi i jobben som skogbruksleder som jeg liker godt, og jeg brenner virkelig for skog.  Jeg håper at skogeierne i Hallingdal og Krødsherad ser nytten i min kompetanse slik at jeg kan gi gode råd, som skaper verdier i skogen. Jeg begynner allerede å bli utålmodig etter å komme ordentlig i gang, og i neste uke blir det fullt kjør, sier den energiske skogbrukslederen.

Stein startet å jobbe i Viken Skog første uken i august, og kan treffes på telefon 908 61 484 og e-post: sgt@viken.skog.no

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog