Skogfrøverket sender i disse dager ut en etterlysning etter fine granbestand der det kan være mulig å finne nye kandidater til foredlingspopulasjonen.


Genetisk diversitet gir levende skoger

For å tilpasse skogplanteforedlingen til fremtidige klimaendringer søkes det nå etter nytt genetisk materiale for å supplere den eksisterende foredlingspopulasjonen på 5 500 såkalte plusstrær.

 

Klimaendringene vil trolig medføre utfordringer man ikke har i dag, og frø- og plantematerialer for skogproduksjon i fremtidens klima må derfor være robust for store miljøvariasjoner. En løsning er en større foredlingspopulasjon som gir større genetisk diversitet i materialet og dermed øker motstandsdyktigheten overfor klimatisk stress, nye sykdommer og insekter.

 

Med en tidligere vår i fremtiden følger økt risiko for vårfrost og plantene må derfor ikke ha for tidlig knoppsprett. Samtidig er det viktig å utnytte muligheten for økt vekst som en lenger vekstsesong gir. Er skogen tilpasset klimaendringene kan potensialet for skogproduksjon øke betraktelig og bidra til rask oppbygging av karbonlagrene i skogen, som også er et viktig klimatiltak. Høy genetisk diversitet i foredlingspopulasjonen er nøkkelen til å være forberedt på dette, samtidig som det vil være med på å sikre at det genetiske mangfoldet i foredlingsarbeidet ivaretas.


 

Søker etter god produksjon og kvalitet

Forespørselen gjelder skogbestand i hogstklasse 3 (eldre), 4 og 5 (yngre) fra 0-800 moh. i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Vestfold, Østfold og Agder-fylkene. Det norske Skogfrøverk er spesielt interessert i å få tips om fine bestand av høy kvalitet.

 

De bør være ensaldrede og jevnt bestokket, og trærne holde en generelt høy tømmerkvalitet. Bestandet kan være både plantet og naturlig forynget, men siden foredlingen er fokusert på kvalitet og klimatilpasning er rette, fine stammer, god vekst og lite skader viktige forutsetninger.

 

Bestandene bør også være minst 10 dekar for at det skal være interessant å gjøre utvalg der.

 

Det norske Skogfrøverk ønsker å komme i kontakt med skogeiere, skogbrukssjefer, skogbruksledere eller andre som vet om bestand som kan tenkes å være interessante.

 

Tips eller spørsmål henvendes til prosjektleder Birgit S. Hagalid

Tlf. 92 40 25 28

E-post: birgit.hagalid@skogfroverket.no 

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog