Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri. De fem skogeiersamvirkene Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA etablerer investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS.

-Det sentrale for oss er å oppnå gode og framtidsrettede eierløsninger som kan være med å utvikle
skogindustrien i takt med de store mulighetene som nå åpner seg for skogsråstoffet. Alene kan ikke skogeierandelslagene makte dette løftet, men vi organiserer oss nå for å kunne finne gode
eiermodeller for industrien i dialog med andre interesserte investorer, sier påtroppende styreleder i
Norsk Skogkapital AS, Olav Veum.

 Det at fem skogeierandelslag samler seg om et felles investeringsselskap er en milepæl og et viktig
steg for en felles og koordinert satsing for fremtiden, fremhever Veum.


Norsk Skogkapital ble stiftet den 23. november 2017 med formål om å være en felles satsning for
investeringer i industri som har norsk tømmer som innsatsfaktor. Norsk Skogkapital AS vil være et
operativt investeringsselskap, som vil gjennomføre mulige investeringer på vegne av de fem
eierselskapene.


Eierne bak Norsk Skogkapital ser et stort potensial innenfor norsk trebasert industri og vil fremover
vurdere investeringer i alle deler av verdikjeden i eksisterende og nye virksomheter. Fortrinnsvis vil
Norsk Skogkapital AS investere der man i tillegg til kapital, kan tilføre verdier, kompetanse og
nettverk gjennom aktivt eierskap fra skogsiden.


For ytterligere informasjon, kontakt påtroppende daglig leder i Norsk Skogkapital AS, Anders Roger
Øynes, på 905 78 288 eller påtroppende styreleder i Norsk Skogkapital AS, Olav Veum, på 901
38 998.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog