Etter tredve år på Begna Bruk syntes daglig leder Torkild Waagaard (62) at det var på tide å «legge røyk å trekke ut». Han er skråsikker på at det «grønne skiftet» med Trond Mæhlum som hans etterfølger er det rette. Det er ingen tvil om at dette blir et svært vellykket lederskifte, sier Waagaard, som går av med AFP 1. mars. Viken Skog er hovedaksjonær med over 52% eierandel i Begna Bruk.

For et par uker siden, i Waagaards siste styremøte og Mæhlums aller første banket styret gjennom en storinvestering på 30 millioner kroner, som gjør at Begna Bruk får Norges mest effektive høvleri.

Både Mæhlum og Waagaard var oppglødde etter styremøtet.


-Dette blir så bra! Sa de i kor, og var enige om at det må satses for å lykkes i dagens marked.

Erfaring fra industrien

– Jeg har meget stor tro på den nye daglige lederen. Det er ingen tvil om at dette blir et svært vellykket lederskifte, sier Waagaard.

Han viser til Mæhlums bakgrunn med økonomi og prosjektledelse i industrien.

Trond Mæhlum (52) kommer nå fra jobben som økonomisjef i Dokka Fasteners og har en solid bakgrunn.

– Før det har jeg jobbet med økonomi og prosjektledelse i industrien; 13 år i Norsk Hydro, hvor to av årene var i Asia, to år i Tyskland og ni år på Raufoss, forteller Mæhlum.

Skogbruker og andelseier i Viken Skog

Trond Mæhlum kjenner både skogsdrift og treindustri meget godt. Han tok over gården Mæhlum på vestsiden på Dokka i 1996, som har vært basert på jordbruk og skogbruk. Mæhlum er det man kaller en meget aktiv skogbruker.


– Jeg har levert mer eller mindre fast 1 000 kubikkmeter tømmer i året til Viken Skog som jeg er andelseier i. Jeg er opptatt av et jevnt og aktivt skogbruk. Jeg var i en periode leder i skogeierlaget i Nordre Land og vært involvert i organisasjonsutvalg i Viken Skog, forteller Mæhlum som bare har godt å si om samvirketanken.

-Et styre som er «fremme i skoa»

Etter 30 år på Begna Bruk, hvorav de siste 20 årene som daglig leder har Torkild Waagaard vært med på en stor forandring innenfor bransjen.


-Tidligere var nok mange i bransjen usikre på Begna Bruk på grunn av beliggenheten, men vi har klart å vokse. Jeg er glad for at vi har et styre som er skikkelig fram i skoa. Neste store satsing som nylig ble banket igjennom i styret er et høvleri til 30 millioner kroner som skal bygges i løpet av høsten. Nå kan vi doble kapasiteten på høvleri og da får vi det mest kostnadseffektive konstruksjonslasthøvleriet i Norge, uten tvil og i tillegg det første med automatsortering i Norge, sier Waagaard stolt som ikke har planer om å ta det rolig i sin nye tilværelse.

-Nei, det er ingen grunn til å ta det rolig, bare å «gønne» på. Jeg blir skogbruker på heltid. Planen er klar, jeg skal gi full gass i 15 år og pensjonere meg når jeg er 77. Hele løpet er lagt opp til det. Jeg er stolt andelseier i Viken Skog og starter som heltidsskogbruker å avvirke 5 000 kubikk gjennom Viken Skog. Det er viktig med et aktivt skogbruk, sier Waagaard.

Han har et par gode råd til sin arvtaker Mæhlum: 1)Lære seg Begna Bruk og kulturen 2) Lære seg bransjen og alle mulighetene.

 

Trond Mæhlum tar med seg de gode rådene fra erfarne Waagaard i den nye jobben.

-Det er så solid det som er gjort på Begna Bruk. Jeg ser frem til å begynne i jobben og den første store utfordringen blir jo å lede den store investeringen. Det blir nok ikke noe problem for det er så godt gjennomarbeidet. Det blir viktig å sikre veksten som den investeringen gir mulighet for. Ikke minst det å bli best, og være en av de mest lønnsomme sagbrukene og være gode på det vi velger å satse på er motiverende. Den største utfordringen blir å fortsette å være kundens foretrukne leverandør i våre segmenter. For meg er det også essensielt å ta vare på og bygge videre på den gode bedriftskulturen som er i Begna Bruk. Generasjonsskifte blir jo også en umiddelbar utfordring da også økonomi- og tømmersjef Gunnar Aasen med nesten utrolige 50 år på bruket også går av med pensjon om en måneds tid. Jeg vil prioritere å etablere et godt team-arbeid, sier Mæhlum.


Foto: Økonomi- og tømmersjef har over 50 års fartstid på Begna Bruk

 

Styreleder i Begna Bruk, Olav Breivik har troen på at Trond Mæhlum er rett mann på rett plass.


-Mæhlum har en variert fin bakgrunn og vist resultater i de jobbene han har vært i. Han er en solid, arbeidsom, nøktern kar med god forståelse for økonomi og marked. Begna Bruk har hatt en oppløftende og morsom reise de par siste årene. Vi i styret er sikre på at Mæhlum vil bringe Begna Bruk videre på en utmerket måte, sier Breivik som også takker Torkild Waagaard og Gunnar Aasen for det gode samarbeidet og den flotte jobben de har gjort for Begna Bruk.

Begna Bruk AS 

Begna Bruk AS fremstår idag som et meget effektivt båndsagbruk med årskapasitet på 200 000 m3 tømmer. Selskapet arbeider kontinuerlig med modernisering og har de siste årene vært preget av store investeringer i nytt produksjonsutstyr, herunder nytt høvleri planlagt ferdigstilt i 2017. Begna Bruk er en hjørnesteinsbedrift i Sør-Aurdal og svært viktig for at skogeiere i Valdres og tilgrensende områder i øvre Buskerud og Land/Hadeland-regionen skal få effektiv avsetning på sagtømmer. 

 

 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog