31. mai er siste frist for barmarkstillegget. Som andelseier i Viken Skog får du 10 kr. pr. kubikk i tillegg til tømmerpris dersom du skriver avtale innen 31. mai 2017! Gå ikke glipp av tillegget,- kontakt din lokale skogbruksleder.

Andelseiertillegg - Viken Skog


Andelseiere i Viken Skog får egne tillegg til tømmerprisen. I 2017 kan andelseiere benytte seg av følgende fordeler *):

  • Eierskifttillegg: Kr 10 pr. m3
  • Treårskontrakt, minimum 3 000 m3 tot. volum: Kr 10 pr. m3
  • Barmarkstillegg: Kr 10  pr. m3
  • Helårsdriftstillegg (avvirkes uavhengig av vær og føre): Kr 20 pr. m
  • Rabatt 15% på plantekjøp sammen med tømmersalg
  • Gratis DinSkog

Er du ikke andelseier i Viken Skog? Fyll ut skjema og bli det her. 

 

 


Barmarkstillegg

Hensikten med barmarkstillegget er å gjøre det lønnsomt for skogeier å flytte drifter fra vinter til sommerhalvåret. Dette er svært viktig for å sikre jevn sysselsetting til entreprenører, transportører og industrien. Barmarkstillegget for 2017 er på kr 10 pr. m3, og må kontraheres innen 31. mai 2017.

Helårsdriftstillegg

Helårsdriftstillegget er på kr 20 pr. m3, og er for drifter med terrengforhold og veistandard hvor hogsten skal kunne gjennomføres uavhengig av vær og føre. Tillegget gis på et begrenset volum for hver region, og kan kontraheres etter «førstemann til mølla-prinsippet». Helårsdriftstillegg kan ikke kombineres med barmarkstillegget. 

Treårs-kontrakt

Som et virkemiddel mot de faste, større leverandørene viderefører vi tilbudet om treårskontrakt med et minste totalkvantum for perioden på 3 000 m3. Skogeier kan selv velge om han/hun vil ta ut alt i ett år, eller om han/hun vil fordele over treårsperioden. Tillegget er på kr 10 pr. m3, og gis på innmålt sagtømmer med kvalitet lik eller bedre enn sekunda (sort 140/240).  Treårs-kontrakten kan kombineres med barmarks- eller helårsdriftstillegget.

Eierskiftetillegg

Vi viderefører tilbudet med eierskiftetillegg til de som nettopp har overtatt en eiendom. Tillegget er kr 10 pr. m3, og gjelder for ett av de fem første eier årene. Eierskiftetillegget kan kombineres med barmarks- eller helårsdriftstillegget og treårs-kontrakten. I sum gir dette et vesentlig tillegg i tømmerprisen for de som skal ta over en skogeiendom. 

Rabatt på plantekjøp

Planting bør planlegges samtidig med hogsten. Vi viderefører derfor suksessen med 15% rabatt på kjøp av planter som bestilles samtidig med tømmerkontrakten. Ved at vi får inn bestillingene tidlig kan vi samtidig plassere ordrer hos planteskolene på et tidlig tidspunkt, og vi sikrer oss de beste prisene. Dette skal komme skogeier til gode. Les mer om planting. 

Det lønner seg å være andelseier

Alle tillegg på tømmerprisen beskrevet her er forbeholdt andelseiere, og gjelder for kontrakter med pris på avvirkningstidspunktet. Det er fortsatt mulig å be om en fastprisavtale, men da gjelder ikke de ulike tilleggene. Tilbudet om gratis DinSkog for andelseiere videreføres i 2017. Dette har blitt svært godt mottatt, og nå som løsningen også er tilgjengelig som app på mobiltelefon er det mer aktuelt enn noen gang før.

________________________

*            Treårs-kontrakter og eierskifte må tegnes særskilt (egen avtale).

**          Kontraheringsfrist for barmarkstillegg er 31.05.2017

* **       Barmarkstillegg og Helårsdriftstillegg kan ikke kombineres.

** **     Rabatt 15% på plantekjøp gis kun der plantene kjøpes sammen med salg av tømmer.

 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog