Viken AT Market AS har signert en samarbeidsavtale med HedeDanmark AS om å bygge opp en leveranse av skogflis til det voksende danske energimarkedet. Samarbeidsavtalen styrker partenes mulighet for å bygge opp en rasjonell og konkurransedyktig verdikjede basert på en bærekraftig fornybar ressurs. Avtalen har et mål om minimum 100 000 tonn flis årlig innen 2020.


Bilde: Produktsjef Ernst Secher Eriksen i Hede Danmark (t.v) og key account manager i Viken AT Market, Håkon H. Myhra. (Foto: Stine Solbakken)

Som en del av «det grønne skiftet», gjøres det betydelige investeringer i det danske energimarkedet. Fossile ressurser skal byttes ut med fornybare ressurser. Som den første hovedstaden i verden, har København et mål om å bli CO₂ -nøytral innen 2025.

Samarbeidsavtalen med HedeDanmark om betydelige flisleveranser til et voksende dansk energimarked, betyr at Viken AT Market inntar en tydelig posisjon som en aktør i det danske markedet. Norge har et stort potensiale for økt utnyttelse av skogsflis som en fornybar ressurs.

– Ved å ta en posisjon i markedet ønsker vi å styrke hele verdikjeden og sikre en langsiktig avsetning av norsk fornybar bioenergi, sier Anders Øynes, CEO i Viken AT Market AS.

Produksjon og leveranser av flis vil foregå fra kystterminaler fra Oslofjorden til Mandal. Flisproduktene vil skipes i kostnadseffektive bulkleveranser direkte til forbrukende kunder i Danmark.

 

Viken AT Market AS: www.vikenatmarket.com

Viken AT Market AS er et eksportselskap for tømmer og flis og vil omsette for omkring 300 MNOK i 2017. Selskapet er leverandør av tømmer og flisprodukter til skogindustri og treforbrukende aktører i Skandinavia og Nord-Europa. Selskapet er eid av Viken Skog og AT Skog, som er to ledende aktører innen skogbruk i Norge. Viken Skog omsetter for 1,3 MRD NOK og har cirka 9700 andelseiere. AT Skog omsetter for 650 MNOK og har cirka 7300 andelseiere. Sammen eier Viken Skog (66 %) og AT Skog (34 %) av selskapet SB Skog AS. SB Skog AS omsetter tømmer og skogtjenester for 500 MNOK.

 

HedeDanmark AS: www.hededanmark.dk

HedeDanmark er Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhet innenfor det grønne område. På skogområdet har HedeDanmark 150 års historikk i skogsdrift, rådgivning samt handel og tilleggstjenester i skogen utført med stor erfaring, nytenkning og forståelse for både skogeierens og industriens behov. HedeDanmark er på skogområdet aktive i Danmark, Tyskland og de Baltiske landene. Selskapet har omkring 800 ansatte og omsetter for omkring 1,7 MRD DKK.

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog