Det har regnet mye i det siste og det er meldt mer nedbør, som kan medføre ødeleggelser på skogsbilveiene. Det er derfor viktig å sjekke inn- og utløp på stikkrenner og at grøfter er åpne og fungerer som de skal.

Dette kan spare veien for store skader og unødige kostnader. Ta med deg en spade/hakke/rive og kontrollèr alle stikkrenner og grøfter.

 


Stikkrenner krever regelmessig ettersyn. Dette bør utføres minimum 2 ganger i året, og helst i forkant av store nedbørsmengder. Alle inn- og utløp på stikkrenner skal være åpne til enhver tid. Det er også viktig å se etter at det er fri åpning gjennom hele røret, slik at vannet har fri gjennomstrømning.

 


Dersom stikkrenner er deformert eller har skader som reduserer vannets gjennomstrømning, må de byttes. Ved anleggelse av nye renner er det viktig at rørene er godkjent for veibygging.Viken Skog har gunstige avtaler for kjøp av stikkrenner, halvrør, drensrør, fiberduk og geonett. Kontakt veiplanlegger Fredrik Løvenskiold for informasjon og råd om vedlikehold av skogsbilveier.


 


 

Les alt om veiplanlegging her: http://www.viken.skog.no/tjenester/vegplanlegging/