Hogsten i Norge har hittil i år vært rekordhøy, men til tross for dette må nå nesten alle norske treforedlingsbedrifter vurdere reduksjon i produksjonen. Viken Skog har kontaktet våre kunder i Norge, og situasjonen er mer eller mindre den samme – de mangler tømmer på tomt!

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen mener vi nå må gjøre det vi kan for å øke leveransene til industrien.


-Det er svært viktig for deres betalingsevne at de kan utnytte etterspørselen i markedet. Viken Skog har forhandlet nye priser med de fleste industrikunder, og økt tømmerprisene i høst. Med denne prisøkningen vil jeg oppfordre alle skogeiere om å kontakte våre skogbruksledere. Spesielt viktig er det å få tilgang på tømmerdrifter med gran som kan drives uavhengig av en vanskelig driftssituasjon nå, sier Kristiansen.

 

Norske Skog Saugbrugs kjører fortsatt for fullt, men har kritisk lave lagre. Det er svært viktig å unngå og stanse produksjonen. Det er god etterspørsel etter deres papirkvaliteter, og en stans på grunn av manglende tømmer vil sende et svært uheldig signal i den kritiske fasen selskapet befinner seg i på eier- og finansieringssiden. 


Årsaken til at de mangler tømmer skyldes mer eksport og lav aktivitet i Trøndelag og nordover. Tømmerforbruket øker på grunn av høy produksjon og omlegging til papirkvaliteter med høyere innhold av fersk trefiber. Viken Skog har i år levert mer enn opprinnelig avtalt og salgssjef Jon Gultvedt sier at vi gjør det vi kan for å møte deres behov.

Administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs, Kjell-Arve Kure kjører fabrikken for fullt om dagen.

 


-Vi har rekordhøy etterspørsel, og vi utnytter kapasiteten maksimalt for å kunne levere nok. Rent bortsett fra det er vi veldig godt fornøyd med hvordan Viken Skog støtter opp om Saugbrugs og norsk treforedlingsindustri generelt, sier Kure.

Viken Skog og SB Skog er også leverandør til Norske Skog Skogn, med leveranser både på tog og båt.

Amund Saxrud, administrerende direktør i Norske Skog Skogn ønsker mer stabile tømmerleveranser fremover.

 


-Vi kjører for fullt også her på Skogn, men har lave virkeslagre. Det er spesielt viktig at vi nå får stabile tømmerleveranser. SB Skog og Viken Skog er tømmerleverandører til Skogn, både lokalt i Trøndelag med bil og på tog eller båt fra Østlandet, sier Saxrud.

 

Vafoss i Kragerø produserer ubleket slipmasse og har også økende etterspørsel. De ønsker å utvide produksjonen til et femte skift, men har måttet utsette på grunn av manglende tømmer.

 


Innkjøpssjefen i Vafoss, Arnfinn Kroken vil ha mer tømmer fra Viken Skog.

-Vi ønsker å kjøpe tømmer av Viken Skog som blir kjørt hit til Kragerø. Det er etterspørsel «all over» og vi har stadig et behov for mer tømmer. Dette er en ny situasjon for oss, for det har vært en laber etterspørsel de 3-4 siste årene. På vårparten i år tok det seg veldig opp og vi er nå inne i nye spennende markeder, både i Asia og Tyrkia, sier Kroken.

 

Situasjonen for eksport er også den samme. På Norsenga, som er Norges største tømmerterminal, var det i forrige uke tomt for tømmer. Dette har ingen sammenheng med leveranser fra Viken Skog, men illustrerer at tømmermarkedet for massvirke er svært stramt.

 

For Viken Skog og skognæringen er det av stor betydning å kunne vise til nasjonal verdiskaping og sysselsetting på tømmerstokken.

-Uten dette ser vi ingen næring og det vil bli vanskelig å utnytte mulighetsrommet skogen kan ha i bioøkonomien og oppnå politisk gjennomslagskraft, sier Kristiansen.

 

 

 

 

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog