Fristen for næringsdrivende til å levere skattemeldingen er 31. mai. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste med å bestemme seg for hvilken kategori du tilhører ligningsmessig. Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 er det gjort store endringer i skogbruksligningen. Før var det gjennomsnittsligning, men nå skal de største skogeierne over på en ordning kalt Tømmerkonto.

Begge ordningene jevner ut svingningene i skogbruksinntekten, men tømmerkontoen er bygd opp på en helt annen måte.


Ordningen med tømmerkonto skal brukes for de større eiendommene og de som driver skogen sammen med et aktivt drevet jordbruk (ikke bortleie). Heretter kaller vi dette for «skog som næring» eller «virksomhetsskogbruk».

De minste eiendommene derimot, de som har mindre enn 100-200 m³ i tilvekst, skal fra 2016 lignes direkte. De skal ikke over på tømmerkonto, men får i stedet flat kapitalbeskatning. I 2016 er deres skatt 25% og i 2017 blir den 24%. Denne kategorien skogeiere lignet for det vi kaller et «kapitalskogbruk».

Virksomhetsskogbruk eller kapitalskogbruk?

Ettersom disse regelendringene gjelder allerede fra skatteåret 2016, haster det å ta en beslutning må hvilken kategori du tilhører. Allerede når du leverer selvangivelsen (eller skattemeldingen, som det nå heter) må beslutningen være tatt. Tømmerkontoen derimot, skal først tas i bruk fra og med inntektsåret 2017.

Hovedregel:

  • Dersom tilveksten beregnes til under 100 m³/ år, og du ikke driver jordbruk som virksomhet, da driver du «kapitalskogbruk».
  • Dersom tilveksten er over 200 m³/år, da driver du nesten alltid «virksomhetskogbruk».
  • Dersom tilveksten er intervallet 100 – 200 m³/år, og du ikke driver jordbruk som virksomhet, da må du trekke inn andre faktorer i vurderingen.

Andelseier i Viken Skog, Arne Evjen Fønhus var lenge usikker på hvilken kategori han skulle lignes i.


-Jeg var veldig i tvil, sier Fønhus som er skogeier i Sør-Aurdal og har en tilvekst i grenselandet 100 til 200 m³  i året.

-Det var fristende å velge kapitalbeskatning for å få et enklere årsoppgjør og flat kapitalbeskatning. På den andre siden driver jeg et aktiv skogbruket og har planer om mye investeringer fremover. Med kapitalbeskatning ville jo skatteeffekten ved bruk av skogfond bli lavere, samtidig som utgiftsføringen ville slå mindre ut på skatten. Konklusjonen ble derfor at jeg ville være tjent med å velge virksomhetsskogbruk, sier Fønhus.

Til tross for at Arne Fønhus er kunderådgiver i bank, og føler at han har god oversikt over skattereglene, valgte han å rådføre seg med regnskapsføreren sin.

-Det var absolutt ikke noe nederlag å gå til de som er eksperter på dette. Dette er såpass komplisert, at jeg trengte gode råd. Dessuten har jeg planer om å overta familiegården i løpet av året. Da ble det enda flere hensyn å ta, sier Fønhus bestemt.

 

Gode råd er ikke dyre

De fleste vil nok, på samme måten som Arne Evjen Fønhus, ha stor nytte av å rådføre seg med regnskapsføreren sin. Det er ikke bare tilveksten som spiller inn, men også om du driver annen virksomhet som har økonomisk og innholdsmessig nærhet til skogbruket. Det kan være jordbruk, men også intensiv utleie av jakt, fiske og hytter, juletreproduksjon, pyntegrønt biobrensel m.m. Dessuten kan det påvirke vurderingen hvor høyt eller lavt aktivitetsnivåer er.  Disse vurderingens må du som skogeier gjøre dersom tilveksten din er i intervallet 100 – 200 m³ pr. år, og du ikke driver et aktivt jordbruk.

 

40% til skogfond

Andelseier Glenn Kjetil Skibrek fra Kongsberg har avvirket mye de siste årene. I en periode satte han av 40% til skogfond og reinvesterte alt i veier, planting og ungskogpleie.


-Nå har jeg nesten bare ungskog. Den faktiske tilveksten er liten akkurat nå, men i og med at tilveksten som skal legges til grunn ved virksomhetsvurderingen er gjennomsnittstilveksten sett over et helt omløp, så blir det et sted mellom 100 -200 m³ pr. år på meg også, sier Skibrek.

-Jeg har ikke levert selvangivelsen for 2016 ennå. Jeg må nok ta en runde med regnskapsføreren igjen og diskutere hva som er best. Slik det ser ut nå, med liten aktivitet og lite investeringer jeg skal ha fradrag for, føler jeg det mest riktige er å gå for et kapitalskogbruk. Og, jeg kan jo ikke hoppe frem og tilbake mellom de to ligningsmåtene heller, ler Skibrek.

Det har han rett i. Valget Skibrek og alle andre tar nå vil gjelde frem til det skjer en «vesentlig endring» i driftsopplegget. Men Skibrek teller på knappene om å starte opp igjen driften på gården.

-I dag er ikke jorda i bruk. Men kanskje det blir noen slaktedyr etter hvert? Skjer det, vil jo jordbruket bli sett på som virksomhet. Og, i og med at jord- og skog skal sees i sammenheng blir jeg jo samtidig «virksomhetsskogbruker», slår han fast. -Da blir det tømmerkonto på meg også! Smiler han.

 

«Hobbyskogbruk»; - en 3. ligningskategori

Det finnes også en tredje kategori skogbruk, kalt «hobbyskogbruk». Dette gjelder små eiendommer der skogen alene, eller sammen med jordbruk, ikke er egnet til å gå med overskudd over tid. Da kan en engangsdrift betraktes som «ikke-økonomisk aktivitet» eller hobbyaktivitet, og inntekter fra slik aktivitet skattlegges ikke.

Dette gjelder små eiendommer og er ikke å anbefale for skogeiere som har større investeringsplaner i skogen. Dessuten må valget av «hobbyskogbruk» være godt gjennomtenkt og dokumentert dersom ligningsmyndighetene spør om det.

 

Det haster med å ta en avgjørelse

Husk at fristen for næringsdrivende til å levere skattemeldingen er 31. mai. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste med å bestemme seg for hvilken kategori du tilhører ligningsmessig. 

Vil du lese mer om den nye skogbeskatning, anbefaler vi Skogkurs veileder. Veilederen kan skrives ut fra nettet, men er først og fremst lagd for digital lesing. Blant annet inneholder den linker til digitale skjema, kalkyler og fordypningsstoff på andre nettsider. Du kan også kontakte prosjektleder Mikael Fønhus i Skogkurs, eller organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.


Mikael Fønhus: E-post: mf@skogkurs.no eller  tlf. 992 87 002 

 


Olav Bjella: E-post: obj@viken.skog.no eller tlf. 900 89 247

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog