-Samarbeid og kommunikasjon er avgjørende for å skape en robust, fleksibel og effektiv verdikjede som gir tømmerstokken konkurransekraft inn i bioøkonomien. Entreprenørsamlingene er en viktig arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og sette mål for samarbeidet, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Til sammen 250 personer fra entreprenørselskaper som er tilknyttet Viken Skog har deltatt på de fem samlingene som har vært i mai og juni i Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Østfold. I etterkant av entreprenørsamlingene vil det avholdes teorikurs i Ny Norsk PEFC Skogstandard.

 


Foto: Ikke noe å si på interessen og deltakelsen i Akershus selvom været var vått.

 

-Programmet med fokus på fag Norsk PEFC Skogstandard og aptering/verdiskapning på tømmer har vært riktig, i tillegg til siste nytt om Viken Skog og presentasjon av skogbrannvern- pakken fra Skogbrand, sier Kristiansen som er strålende fornøyd med deltakelsen på entreprenørsamlingene.

 

Konkurransekraft inn i bioøkonomien

Daglig leder Kristiansen har deltatt på samtlige fem samlinger og fått muligheten til å snakke med entreprenørene i skogen.


 

-Samarbeid og kommunikasjon er avgjørende for å skape en robust, fleksibel og effektiv verdikjede som gir tømmerstokken konkurransekraft inn i bioøkonomien. Entreprenørsamlingene er en viktig arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og sette mål for samarbeidet. For Viken Skog er det viktigste å skape forutsigbarhet for skogeier og aktørene som lever av verdikjeden skog. Vi hogger når vi sier vi skal det, sier han.

 


Foto: Regnet øste ned, så det var greit å være gode venner når man søkte ly for regnet på samlingen i Oppland.

 


Foto: Gjennomganmg av sortiment ved Norsk Virkesmåling i Oppland

 

Fragmentert næring

-Vi arbeider i en fragmentert næring. Å bygge tillit og enes om mål er essensielt for at skognæringen skal kunne utnytte mulighetene som bioøkonomien gir skognæringen. I tillegg er det veldig hyggelig å kunne møte så mange samarbeidspartnere i en sosial setting. Det har vært stor deltakelse og interesse fra entreprenørene, Skogbrand, Skogkurs og Norsk Virkesmåling har levert interessante faglige program og de ansatte og tillitsvalgte har levert et superbra arrangement. Vel blåst!  Sier Kristiansen fornøyd.

 


Foto: Produksjonsleder Aschjem og skogbruksleder Horntvedt i Vestfold gjør skogen om til et "konferanserom".

Siste nytt

Skogsentreprenør Stein Rolfsrud i Stein Rolfsrud Skogsdrift AS fra Prestfoss deltok på samlingen i Buskerud og var veldig godt fornøyd med arrangementet.

 


-Dette var en veldig fin samling med bra informasjon med et godt sammensatt program. Vi fikk vite siste nytt om Norsk PEFC Skogstandard, kantsoner og krav og sporskader og gjenoppretting, og ikke minst hva vi kan gjøre for å unngå sporskader. Det var særskilt fokus på terrengtransport og kantsoner. Kursholder Skogkurs Trygve Øvergård, gjorde en bra gjennomgang for oss. Det var også bra gjennomgang med tømmermåler fra Norsk Virkesmåling om toleransegrenser sagtømmer, sams og massevirke, og aktuelle sortimenter for distriktet.  Også var det nyttig med en påminnelse fra Skogbrand om hva vi kan gjøre for å sikre oss mot skogbrann, sier Rolfsrud. Alle entreprenørene som deltok på samlingene fikk utdelt lett brannvernutstyr.

 

-Samlingene høyner og sikrer kvaliteten

Stein Rolfsrud som har jobbet i skogen i en mannsalder er opptatt av forutsigbarhet og jevn tilgang på drifter. Han er opptatt av lange horisonter.

 


Foto: Gjennomgang aptering i Vestfold

- Jeg synes det er veldig bra at Viken Skog holder disse entreprenørsamlingene. Det er med å høyne og sikre kvaliteten på de oppdragene som blir utført. Det er også viktig at vi entreprenører er innført i de kravene som er gjeldende og prøver å utføre etter beste evne. Det virkelig positivt at Viken Skog prioriterer slike samlinger to ganger i året. Både det å være oppdatert på hva som er nytt, det og samles og ikke minst nyttig informasjon. Informasjon får man liksom aldri nok av smiler den erfarne entreprenøren Rolfsrud.

 

Ut i teig

 Produksjonsleder Anders Aschjem i Viken Skog mener samlingene som arrangeres to ganger i året er viktig både for Viken Skog og entreprenørene.


 

-Vi har nå i et par år arrangert samlinger med entreprenørene på våren og på høsten. Nytt i år er at vi kjører samlingene ute i skogen i stedet for inne i et lokale. Det synes jeg har fungert aldeles utmerket og man blir ikke like sigene som man gjerne blir etter en hel arbeidsdag og stresset rett inn i et tett lokale. Det tror jeg vi kommer til å fortsette med. Det har vært god stemning ute i skogen med bålkaffe og grilling av burgere og pølser hvor vi har fått snakket både om aktuelle nyheter i skognæringen, fokus på miljø, aptering og det sosiale, sier Aschjem.

 

Se bildeserie fra entreprenørsamlingene nedenfor:


 

 


 
Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog