I de nye fylkesveilistene er totalt 20 000 kilometer av fylkesveinettet åpnet for 24 meter lange og 60 tonn tunge tømmervogntog. Det er 1 500 kilometer mer enn ved forrige veilisterevisjon

Tekst: Dag Skjølaas,  NSF

Totalt er 45 prosent av fylkesvegnettet nå åpnet for 24 meter og 60 tonn.

Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder er de fylkene som har åpnet størst andel av sitt fylkesvegnett for 24 meter og 60 tonn. Dette betyr at Statens vegvesen Region sør har gjort en formidabel innsats for å legge til rette for effektiv transport i skognæringen.


Sammenlignet med veglistene fra 1. april er det Nord-Trøndelag og Nordland som har økt andelen mest med henholdsvis åtte og sju prosent.  I Akershus, Oppland, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag økte andelen med seks prosent sammenlignet med forrige utgave av veglistene.

En økning av tillatt totalvekt på tømmervogntog fra 50 tonn til 60 tonn gir:

  • 33 prosent mer nyttelast
  • 25 prosent færre transporter
  • 15-20 prosent lavere klimagassutslipp
  • 15-20 prosent lavere kostnader

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog