Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Følger opp Stortingets ulvepolitikk

26.06.2017 - Det er gledelig at det er fattet vedtak om uttak av ulv både innenfor og utenfor ulvesonen, og viktig at rovviltnemdene som Stortinget understreker at det også skal tas bredere «distriktspolitiske hensyn» i forvaltningen av ulv, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

Endringene i konsesjonsloven trer snart i kraft

26.06.2017 Reglene om priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves med virkning fra 1. juli i år. De øvrige endringene trer i kraft 1. september.

Viken Skog øker prisene på sagtømmer gran

16.06.2017 Det er fortsatt stor etterspørsel etter sagtømmer og Viken Skog øker prisene på sagtømmer gran.

Fullt trøkk på entreprenørsamlingene

16.06.2017 -Samarbeid og kommunikasjon er avgjørende for å skape en robust, fleksibel og effektiv verdikjede som gir tømmerstokken konkurransekraft inn i bioøkonomien. Entreprenørsamlingene er en viktig arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og sette mål for samarbeidet, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Ny konsulent frivillig vern/rådgiver skog

12.06.2017 Elling Tryterud (50) fra Sokna gjør comeback i Viken Skog. Han er ansatt som konsulent frivillig vern/rådgiver skog.

Ny skog- og GIS-konsulent i Viken Skog

12.06.2017 Malin Kristina Sørensen (26) er ansatt som skog- og GIS-konsulent. Hun har nylig tatt master i skogfag ved NMBU på Ås.

Ny skogbruksleder i Eiker fra 1. juli

12.06.2017 Axel Berlin (25) er ansatt som skogbruksleder i Eiker.

Produksjonssjef

07.06.2017 Viken Skog søker ny produksjonssjef.

Siste frist for barmarkstillegget!

16.05.2017 31. mai er siste frist for barmarkstillegget. Som andelseier i Viken Skog får du 10 kr. pr. kubikk i tillegg til tømmerpris dersom du skriver avtale innen 31. mai 2017! Gå ikke glipp av tillegget,- kontakt din lokale skogbruksleder.

Tid for ungskogpleie

16.05.2017 Ved ungskogpleie bedres vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

-Hvilken skogkategori tilhører du ligningsmessig?

16.05.2017 Fristen for næringsdrivende til å levere skattemeldingen er 31. mai. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste med å bestemme seg for hvilken kategori du tilhører ligningsmessig. Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 er det gjort store endringer i skogbruksligningen. Før var det gjennomsnittsligning, men nå skal de største skogeierne over på en ordning kalt Tømmerkonto.

Ikke lenge igjen til Viken Skogkvelder 2017!

04.05.2017 Møteserien «Robuste skoger» i august i fjor var en formidabel suksess med over 600 deltakere. En suksess må gjentas og derfor smeller vi i gang Viken Skogkvelder i juni og august.

Tømmer og tang på matfatet

04.05.2017 Ved hjelp av kunnskap og ny teknologi kan husdyr mates med trær og tare. Det er viktig for å øke matsikkerheten. Viken Skog deltar i forskningsprosjektet «Foods of Norway»

-Har du signert den nye sertifiseringsavtalen?

03.05.2017 Nærmere 3000 andelseiere har nå signert den nye sertifiseringsavtalen elektronisk. Sertifiseringsavtale er et nytt krav i Norsk PEFC Skogstandard og gjelder alle tømmerkjøpere i Norge. Avtalen innebærer ingen nye krav til hvordan skogen skal forvaltes, men beskriver ansvarsforholdet mellom skogeier og sertifikatholder.

Viken Skog jobber aktivt med kommune- og fylkesveier

03.05.2017 Grundig og tett samarbeid med kommuner og fylker gjør at Viken Skog har hatt suksess med kommunale og fylkeskommunale veier i Viken Skogs område.

Hallenstvedt nytt styremedlem i Viken Skog

03.05.2017 Ragnhild Hallenstvedt (50) fra Andebu (Midtre Vestfold) er valgt inn som nytt styremedlem i Viken Skog.

2017- Et "forfiningens år"

26.04.2017 -Vi har sammen klart i Viken Skog å få «skuta tilbake på rett kjøl» med rekordvolum og rekordomsetning i fjor og nå i første kvartal 2017 kan vi vise til svarte tall. 2017 blir nå et «forfiningens år», sa en tydelig stolt og entusiastisk styreleder Olav Breivik, da han talte til årsmøtet i Viken Skog på Fagernes i Valdres.

Olav Breivik gjenvalgt til styreleder for fjerde året på rad

26.04.2017 Det var full støtte til et offensivt Viken Skog på årsmøtet i Fagernes tirsdag. Valgene skapte ingen debatt eller de store overraskelsene. Styreleder Olav Breivik ble gjenvalgt for fjerde året på rad og har full tillit i selskapet.

Stor interesse for ny skogbeskatning

20.04.2017 Over 650 skogeiere har nå gjennomgått Viken Skogs fagkursserie "Ny skogbeskatning - hva betyr det for deg som skogeier".

Prosjektleder skogvekst Hallingdal

10.04.2017 Anne Åsødegård er ansatt som prosjektleder for "Skogvekst Hallingdal".

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Hovedkontor

Adresse og kontaktopplysninger til vårt hovedkontor.