Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Studenter søkes til sommerprosjekter 2018 i Viken Skog

21.03.2018 Viken Skog søker studenter med studieretning mot bachelor/master for gjennomføringen av prosjekter sommeren 2018.

Foreslår ny tømmerkai i Drammensfjorden

19.03.2018 Drammensregionens Virkesterminal AS har utredet ulike framtidige løsninger for en ny tømmerkai ved Drammensfjorden. De har nå gitt en tydelig anbefaling om å opprette en ny kai på Gullaugodden i Lier. Samtidig har Buskerud fylkeskommune vedtatt å ta ansvar for å koordinere en regional planprosess for en ny løsning for tømmerlogistikken ut og inn av store deler av Østlandsområdet - via Drammensfjorden.

Viken Skog leverer sterke resultater i 2017

16.03.2018 Viken Skog-konsernet passerer 2 mrd. kroner i omsetning, leverer positivt driftsresultat og et godt finansresultat i 2017. Gjennom året har Viken Skog styrket sin stilling og dette bekrefter at satsingen på markedsorientering, profesjonalisering og økt konkurransekraft har gitt resultater.

Fremtidens tømmerhavn for Østlandet

15.03.2018 En langsiktig løsning for tømmerhavn for Østlandsregionen er avgjørende for utviklingen av en verdikjede av stor betydning for det grønne skiftet. Fredag morgen på Lierstranda presenteres rapporten om alternativene for fremtidig tømmerterminal. Skognæringen møter Buskerud Fylkeskommune og lokale politikere.

Diskuterte skogens klimarolle

12.03.2018 ‐ Skogen kan ikke redde klimaet alene, men det er mer enn nok forurensning til alle gode fornybare løsninger, sa Marius Holm, leder av miljøorganisasjonen Zero, under klimaseminaret som Østre og Nedre Romerike skogeierområde, Viken Skog arrangerte på Skedsmo med over 120 deltakere i salen.

Investerer 22 millioner i Termowood

08.03.2018 Det statlige investeringsselskapet Investinor investerer nærmere 11 millioner i bygningselement-produsenten Termowood. Det familieeide investeringsselskapet Oxer Kapital er også med i emisjonen som er på totalt 22 millioner. -Dette er hyggelig og inspirerende, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.

Toppbrekkskader

02.03.2018 I år har toppbrekkskader på skog vært langt mer omfattende enn tidligere år. Og spesielt mye har det vært i Vestfold.

Viken Skogs Skogeierskole

28.02.2018 Fersk skogeier? - Bli med på Skogeierskolen i 2018! Midt i blinken for deg som skal overta skog eller nylig har overtatt skogeiendom.

Full fart og spennende high tech-prosjekter på Saugbrugs

28.02.2018 Skogeiere i Østfold fikk siste nytt fra Norske Skog og Viken Skog på et spennende møte på Saugbrugs i Halden nylig. Det er ingen ting å si på mulighetene innenfor den norske skognæringen og teknologien skyter fart som aldri før.

Skoggjødsling -alt klart for 2018-sesongen!

27.02.2018 Gjødsling av skog med nitrogen, er utvilsomt et av de mest lønnsomme tiltak innen skogbruket i dag. Lønnsomheten kommer av økt verditilvekst, økt volumtilvekst og ikke minst av at man kan benytte skogfond med skattefordel til tiltaket, og staten bidrar i tillegg med 40% tilskudd. Dette gjør at skogeiers egenandel blir kun ca 20% av totalkostnadene.

Seminar- "-Kan skogen redde klimaet?"

17.02.2018 Daglig hører man om klimautfordringene og «det grønne skiftet» - hvilken rolle har egentlig skogen i denne sammenheng? Ta med naboer, venner og kjente for å lære mer. Vi lover en innholdsrik og lærerik kveld på Romerike.

Viken Skog søker Skogsjef Øst

16.02.2018 Viken Skog jobber for å utvikle en verdikjede i verdensklasse! -Vil du være med på laget? Vi søker nå etter Skogsjef Øst.

Ny salgs- og virkescontroller i Viken Skog

16.02.2018 Kjersti Denver (30) fra Voss er ansatt i Viken Skogs salgsavdeling som ny salgs- og virkescontroller.

Norske Skog og Viken Skog inviterer til informasjonsmøte på Saugbrugs

14.02.2018 Sammen med Norske Skog Saugbrugs inviterer Viken Skog andelseiere, skogeiere og kommende generasjoner skogeiere i Østfold til fagmøte om lokal industri, tømmer og markedssituasjon.

Akershus og Østfold søker utmarkssjef

14.02.2018 Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold søker ny utmarkssjef.

Tømmer og Marked 2018 - for en optimisme!

09.02.2018 Med nærmere 500 deltakere på skogkonferansen Tømmer og Marked 2018 som arrangeres av Viken Skog i samarbeid med AT Skog merker man en helt ny optimisme og positivitet i skognæringen.

Skogen vil gi grønn verdiskaping og viktige arbeidsplasser

09.02.2018 ‐ Næringslivet og skogen må samarbeide på nye måter fremover, sa administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund til 460 deltagere på Viken Skogs konferanse Tømmer & Marked.

- Alle peker på skogen som løsning for sin næring

09.02.2018 Som leder for utvalget for grønn konkurransekraft oppdaget Idar Kreutzer at nesten alle næringer peker på skogen som en viktig faktor for at nettopp deres næring skal få til grønn omstilling i fremtiden.

- Skog er en viktig fremtidsnæring

09.02.2018 Skog- og trenæringen er viktige næringer for fremtiden. De bidrar både til å skape arbeidsplasser og til en nødvendig grønn omstilling, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, da han åpnet Viken Skog og AT Skogs konferanse Tømmer og Marked 2018 på Sundvolden hotell

Spennende utvikling for Moelven – kraftig resultatfremgang

05.02.2018 Nylig besøkte styret og ledelsen i Viken Skog Moelven. Administrerende direktør i selskapet Morten Kristiansen ga en grundig redegjørelse av driften og planene fremover. Samme dag la selskapet frem resultatet for 2017 som viste et driftsresultat på NOK 420 millioner.

Aktivitetskalender

22. mars
Kurs: Lokal foredling av hjorteviltkjøtt
Gjøvik

4. april
Årsmøte Nedre Lågen skogeierområde
Bøndenes Hus, Tjølling, kl. 18:30

4. april
Årsmøte Nedre Romerike skogeierområde
Mortens Kro, kl. 19:00

4. april
Årsmøte Ringerike skogeierområde
Benterudstua, kl. 19:00

4. april
Årsmøte Numedal skogeierområde
Idrettsskolen, Rollag, kl. 19:00 (skogeierlagene, samme sted, kl. 18:00)

4. april
Årsmøte Nordre Vestfold skogeierområde
Berger gård, Strømmveien 691, Berger, kl. 19:00

4. april
Årsmøte Sarpsborg - Ytre Østfold skogeierområde
Tune Prestegård, kl. 19:00 (skogeierlagene, samme sted, kl. 18:00)

4. april
DinSkog Kurs
Hadeland: Gran Rådhus, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

5. april
Kurs i veivedlikehold Vestfold
Viken Skog Revetal lokalkontor

5. april
Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard
Eikvang i Kjose, Kjosveien 509, Larvik

5. april
Årsmøte Drammen og Hurum skogeierområde
Lierkroa, kl. 19:00

5. april
Årsmøte Nordre Land - Etnedal skogeierområde
Fretheim Grendehus, Aust- Torpa, kl. 19:00 (skogeierlagene N.Land og Torpa, samme sted, kl. 18:00)

5. april
Årsmøte Smaalenene skogeierområde
Bamsrudlåven, kl. 19:00

5. april
Årsmøte Tønsbergdistriktet skogeierområde
Karlsvik gård, Tolvsrød, kl. 18:00

6. april
Kurs i ungskogpleie
Vestfold- sted kommer!

6. april
Årsmøte Sør-Aurdal skogeierområde
Sørum Gjestgiveri, kl. 18:30

7. april
"Viken Skogeierskole"
Refsnes gods, Moss (Østfold)

9. april
Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard
Viken Skog Hovedkontor

9. april
Årsmøte Midtre Vestfold skogeierområde
Gjennestad Gartnerskole, kantinen, kl. 18:30

9. april
Årsmøte Krødsherad-Modum skogeierområde
Tyrifjord Hotell, kl.19:00

9. april
Årsmøte Øvre Valdres skogeierområde
Munkekroen, Valdres Folkemuseum, kl. 20:00. Mat kl. 19:00 (skogeierlagene, samme sted, kl. 19:45)

10. april
HJORTEVILT 2018
10. og 11. April på Scandic Hotell Lillehammer

10. april
Årsmøte Eiker skogeierområde
Planteskolen, Hokksund, kl. 19:00

10. april
Årsmøte Hadeland skogeierområde
Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker, kl. 18:30

10. april
Årsmøte Hessa skogeierområde
Peisestua, Fjellheim, Spydeberg, kl. 19:00

10. april
Årsmøte Hallingdal skogeierområde
Solstad Hotell, Gol, kl. 19:30 (fagseminar samme sted, kl. 17:00)

10. april
Årsmøte Lardal og Siljan skogeierområde
Høyt og Lavt Kafe, kl. 18:30

10. april
Årsmøte Sigdal-Eggedal skogeierområde
Frydheim grendehus, kl. 19:30 (åpent møte fra kl. 18:00)

10. april
Entreprenørsamling - Østfold og Follo
Sted: Kommer. Tid: 16:00

11. april
Kurs i veivedlikehold Østfold
Viken Skog Askim lokalkontor

11. april
Årsmøte Østre Romerike skogeierområde
Aur Gjestegård, kl. 18:00

11. april
Årsmøte Asker og Bærum skogeierområde
Fjøset, Økri gård, Brenneveien 85, kl. 19:00

11. april
Årsmøte Follo skogeierområde
Folkvang, Frogn, kl. 19:00

11. april
Årsmøte Sandsvær/Kongsberg skogeierområde
Efteløt Menighetshus, kl. 19:30

11. april
Årsmøte Søndre Land og Fluberg skogeierområde
Bjørnen, Odnes, kl. 19:00 (skogeierlaget, samme sted, kl. 18:30)

11. april
Entreprenørsamling - Vestfold, Drammensområdet og Kongsberg/Numedal
Sted: Kommer. Tid: 16:00

12. april
Kurs i ny skogbeskatning
Vestfold, Revetal lokalkontor

12. april
Kurs i veivedlikehold Akershus
Viken Skog Nannestad lokalkontor

16. april
Entreprenørsamling - Buskerud
Sted: Kommer. Tid: 16:00

17. april
Entreprenørsamling - Akershus og Hadeland
Sted: Kommer. Tid: 16:00

18. april
Årsmøte i Viken Skog SA
Sundvolden Hotel

18. april
Kurs i ny skogbeskatning
Buskerud, Viken Skog SA Hovedkontor

19. april
Årsmøte Viken Skog SA
Sundvolden Hotel

19. april
Kurs: Elgbeitetaksering
19. og 20. April på Gjøvik

19. april
Kurs i veivedlikehold Buskerud
Viken Skog Hovedkontor

19. april
Kurs i ny skogbeskatning
Østfold, Askim lokalkontor

2. mai
Entreprenørsamling - Oppland
Sted: Kommer. Tid: 16:00

10. mai
Kurs i ungskogpleie 10-11. Mai
Sandsvær/Kongsberg

14. mai
Årsmøte Norges Skogeierforbund

15. mai
Årsmøte Norges Skogeierforbund

18. mai
Kurs i ungskogpleie 18-19. Mai
Nore i Numedal

23. mai
UteSkogSkole
Akershus, kl. 18:00 - 21:00

24. mai
UteSkogSkole
Ringerike, kl. 18:00 - 21:00

29. mai
UteSkogSkole
Østfold, kl. 18:00 - 21:00

31. mai
Skog & Tre 2018

1. juni
Skog & Tre 2018

25. juni
Kurs i stell og vedlikehold av motorsag
Nore/Rollag i Numedal

13. august
Arendalsuken i uke 33

20. oktober
"Viken Skogeierskole"
Karlsvik Gård, utenfor Tønsberg (Vestfold)

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Hovedkontor

Adresse og kontaktopplysninger til vårt hovedkontor.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog