Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Entreprenørene vil ha bedre betalt

13.11.2018 Skogsentreprenørene opplever at det er bonanza i skogen med rekordhøye tømmerpriser og marginer for både skogeiere og andelslag, uten at den økte etterspørselen har slått ut i økte driftspriser for entreprenørene. De vil rett og slett ha en større, rettmessig andel av kaka.

Sannes er ny skogbruksleder i Sigdal-Eggedal

06.11.2018 Marius Sannes (26) er allerede godt i gang med opplæringsperioden i Viken Skog. Fra 1. desember er han skogbruksleder i Sigdal-Eggedal skogeierområde i tillegg til deler av Krødsherad.

På tide å planlegge vinterdrift

26.10.2018 Vinteren nærmer seg og dersom du vil avvirke skogen din i vinter må du kontakte din lokale skogbruksleder nå. Ved å være tidlig ute kan det legges opp rasjonelle og effektive kjøreruter for entreprenører. Tenk gjerne samdrift og få med deg naboer dersom det er mulig.

Viken Skog tester ut skogsmaskiner med biodrivstoff

26.10.2018 Skogsentreprenører er i gang med å gjennomføre prøvedrifter med avansert biodiesel som drivstoff. Viken Skogs datterselskap Struksnæs Skog AS har startet prøvekjøring på biodrivstoffet og erfaringene så langt er gode.

Hallingene vil lære mer om markberedning

24.10.2018 Det fokuseres på markberedning i Viken Skog og denne uken var det mange Hallinger som ville lære mer om markberedning og fordelene med dette.

Etablerer felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor

19.10.2018 Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS.

Nå er det ansatt ny administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

18.10.2018 Per Skorge (57) er den nye administrerende direktøren i Norges Skogeierforbund. Han kommer i fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag

Stor interesse for hjørnesteinsbedriften Begna Bruk

17.10.2018 Med Norges raskeste høvel og en fordobling i omsetningen og produksjon de siste 20 årene er så absolutt Begna Bruk å finne på kartet. Det møtte opp over 100 tømmerinteresserte på «Åpen dag» og engasjementet for hjørnesteinsbedriften i Sør-Valdres er stor.

Viken Skog søker skogbruksledere i Oppland

15.10.2018 Vil du være med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser? Vi søker kompetente medarbeidere som kjennetegnes av nytenkning og entusiasme og som kan gi skogeieren kompetanse som lønner seg.

Viken AT Market AS søker Key Account Manager

09.10.2018 Grunnet økt aktivitet i selskapet søker vi etter en Key Account Manager til vårt hovedkontor i Hønefoss. Stillingen vil være ansvarlig for salg av energivirke til internasjonale industrikunder.

Godt budsjett for tømmertransport

08.10.2018 Regjeringen viderefører satsingen på infrastruktur i forslaget til statsbudsjettet for neste år, men de foreslår å kutte i klimatiltak i skogen.

Behov for en mer effektiv tømmertransport

08.10.2018 Store deler av jernbanenettet i Norge er elektrifisert, men på enkelte strekninger er det fremdeles bare diesellokomotiver som kan kjøre. Det påvirker transporten av tømmer.

Viken Skog søker skogbruksleder i område Nord

02.10.2018 Viken Skog søker skogbruksleder i Sigdal-Eggedal og deler av Krødsherad.

Oceanwood ny eier av Norske Skog AS

01.10.2018 Investeringsfond som forvaltes av Oceanwood Capital Management Limited har nå overtatt 100 % av aksjene i Norske Skog AS, etter en omfattende prosess med myndighetsgodkjennelser. Kjøpet ble kjent i mai og det har vært jobbet med å få det på plass fram til nå. 14. februar 2019 kommer investeringsdirektør i Oceanwood John Chiang til Viken Skogs konferanse Tømmer&Marked for å snakke om planene videre med Norske Skog.

Nyhet: Viken Advokatkurs

28.09.2018 Et "Viken Advokat kurs" på tema generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse. På kurset tar vi opp viktige spørsmål som oppstår ved overdragelse av landbrukseiendom.

Tre nye Viken Skogeierskoler på gang: "-Effektivt, konkret og nyttig."

28.09.2018 Pågangen på Viken Skogeierskole er stor. Nå er det tre nye skogeierskoler som avholdes i Vestfold, Oppland og Oslo.

Skogplanter Østnorge AS vant stort planteanbud

28.09.2018 Skogplanter Østnorge AS vant anbudet på årlig leveranser av 2 millioner planter til SB Skog AS.

Nå blir det mere penger til bruer

28.09.2018 Det settes av 25 millioner kroner på Samferdselsdepartementets budsjett til forsterkning av bruer på fylkesveiene. På sikt håper skognæringen at minst 50 nye bruer kan forsterkes og godkjennes for 60 tonns totalvekt.

Tørkeskader på skogplantefelt- meld inn plantetap innen 15. oktober

28.09.2018 Den varme og tørre sommeren har vært en utfordring for årets plantefelt i enkelte av Viken Skogs områder. Skogeiere med stort tap av planter på årets eller fjorårets flater oppfordres til å ta kontakt med sin skogkommune innen 15. oktober 2018. Benytt gjerne høstens jakt til å se på egne plantefelt.

Tømmer & Marked 2019 -Hold av datoen 14. februar 2019!

14.09.2018 Viken Skog jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser. Konferansen "Tømmer & Marked 2018" setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap kan legge til rette for en verdikjede i verdensklasse.

Aktivitetskalender

14. november
Sandsvær og Kongsberg skogeierområde: Høstmøte
Efteløt menighetshus

14. november
Skogdag
Skihytta i Fredrikstadmarka

15. november
FULLT! Viken Advokat: Generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse
Viken Skogs lokalkontor Hønefoss

15. november
Nordre Vestfold Skogeierområde: Høstmøte
Bygdehuset Fjellhall, Hillestad. Hvittingfossveien 337, 3089 Holmestrand

15. november
Smaalenene Skogeierområde: Høstmøte
Bamsrudlåven, Eidsberg. Bamsrudveien 57, 1850 Mysen

19. november
FULLT! Viken Advokat: Generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse
Viken Skogs lokalkontor Revetal

20. november
Fylkesvise fagmøter med skogetaten og Viken Skog, Buskerud
Klækken hotell

20. november
Skogkveld med juleavslutning
Hadeland Gjestegård

22. november
Våler og Svinndal skogeierområde: Høstmøte
Østre Kjærnes gård, Østre Kjærnes vei 4, 1591 Sperrebotn

26. november
Midtre Vestfold skogeierområde: Høstmøte
Menighetshuset, Andebu. Bankbakken 6, 3158 Andebu.

27. november
Fylkesvise fagmøter med skogetaten og Viken Skog, Oppland
Bjørnen, Land

28. november
Asker og Bærum skogeierområde: Skogkveld
Gildekjelleren på Torstad gård. Torstadveien 26, Asker

29. november
Temamøte: Miljøregistreringer i kalkskog/naturtyper
Planteskolen Hokksund Kl. 19:00

3. desember
Fagdag: Etablering av gårdsvarmeanlegg
Tolvsrød i Vestfold

4. desember
Høstmøte
Kringler gård, Åsvegen 775, Maura

6. desember
Kurs i motorsag
Aurskogområdet

17. januar
Viken Skogs informasjonsmøte 2019
Thon Hotel Oslofjord

22. januar
Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard- Krødsherad-Modum
Sted kommer!

23. januar
Kurs i ny skogbeskatning
Oslo, sted kommer

29. januar
Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard- Sigdal-Eggedal
Sted kommer!

2. februar
Viken Skogeierskole
Nythun Høyfjellsstue, Dokka (Oppland)

5. februar
Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard- Hallingdal
Sted kommer!

12. februar
Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard- Midtre Vestfold
Sted kommer!

13. februar
Kurs i ny skogbeskatning
Romerike, sted kommer

14. februar
TØMMER & MARKED 2019
Kl. 09:30 Sundvolden hotel, Hole

27. februar
Kurs i ny skogbeskatning
Sted kommer

5. mars
Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard-Nordre Vestfold
Sted kommer!

16. mars
Viken Skogeierskole
Grefsenkollen, Oslo

6. april
Viken Skogeierskole
Søstrene Storaas, Kongsberg

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Hovedkontor

Adresse og kontaktopplysninger til vårt hovedkontor.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog