Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Viken Skogs fleksibilitet i tømmeroppgjør

12.07.2018 I en utfordrende tid med tørke i landbruket kan et alternativ for å bedre økonomien være å ta ut en ekstraordinær inntekt fra skogen. Med historisk høye tømmerpriser og god etterspørsel er dette en mulighet bonden kan vurdere i en ellers vanskelig situasjon. For de som ønsker å benytte seg av Viken Skogs faste ordninger om forskudd på tømmeroppgjør eller avtale om rotkjøp, er det bare å ta kontakt med skogbruksleder eller Viken Skog Servicesenter.

Ny økning i tømmerprisene i sommer

06.07.2018 I takt med gradestokken og høye temperaturer på Østlandet øker Viken Skog tømmerprisene.

På hjul med Vilde i skogen

06.07.2018 Den 35 tonn tunge skogsmaskinen har en ung og fokusert jente bak spakene med full kontroll. 18 kubikk tømmer er på vei fra skogen til tømmerlunna. Det er ikke mange jenter i dette yrket, men de få som er har både kompetanse, entusiasme og stor grad av optimisme for skogen.

Fokuser på ungskogpleie

05.07.2018 Ta sats og ufør ungskogpleie i rett tid, - det kan man få mye igjen for senere. Hvis konkurransen i ungskogfeltet er stor vil en ungskogpleie kunne øke hogstinntekten med hele 50%!

Snakk med grunneier!

04.07.2018 Det er viktig å huske at begrepet bærekraft ikke bare gjelder miljømessige forhold, skriver direktør i kommunikasjon og samfunnskontakt Ellen Alfsen i Norges Skogeierforbund i en kronikk i Nationen denne uken.

Viken Skogkvelder

29.06.2018 Bli med på Skogkveld! Viken Skog inviterer til tilsammen seks skogkvelder sensommeren 2018. Møt opp for en hyggelig og faglig ettermiddag i skogen. Det vil bli grilling, fagposter og skogquiz. -Ta med deg skognabo`n, neste generasjon skogeier og bli med ut i felt. Tema: Lønnsomt skogbruk.

Viken Skog og entreprenører tar ansvar- Det er knusktørt i skogen

29.06.2018 Skogsdrift med maskiner i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko, Viken Skog og entreprenørene er hele tiden i forkant og tar nødvendige forhåndsregler. Det er iverksatt en rekke tiltak og en tett dialog med brannvesenet.

SB Skog skal drive alt skogareal for Statskog

12.06.2018 SB Skog har vunnet konkurransen om å bli Statskogs leverandør av skogbrukstjenester fra 2019. Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag.

Samarbeid mellom Viken AT Market og Vestskog

12.06.2018 Vestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog overlater fra 1. januar 2019 alt eksportsalg til Viken AT Market.

Viken Skog søker ny skogbruksleder i Ringerike

06.06.2018 Viken Skog styrker skogavdelingen og søker skogbruksleder i område Nord.

Tørke i marka og skogplanting

04.06.2018 Varmeperioden kom tidlig i sesongen og spørsmålet melder seg om det er for tørt å plante? Foreløpig blir det anbefalt å fortsette med skogplanting på Østlandet, men noen råd kan være nyttige å merke seg.

Ekstrem skogbrannfare

02.06.2018 Nå er det knusktørt på bakken etter mange dager med sammenhengende varmt vær. Den unormalt lange varmeperioden med vind har ført til høyeste nivå av beredskap for skogbrann. Viken Skog har iverksatt en rekke tiltak og gjør en risikovurdering før alle nye skogsdrifter iverksettes.

Skogens rolle i klimasammenheng

31.05.2018 Et bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog. I et helt nytt hefte kan du lese mer om hvorfor skogen er en viktig del av klimaløsningen.

Nå blir det to skogsjefer i Viken Skog

31.05.2018 Even Bergseng (45) er ansatt som skogsjef Øst i Viken Skog. Han vil inngå i ledergruppen og dele ansvaret med Lars Kr. Haug som blir skogsjef i Nord-Vest.

Jentene på skauen

28.05.2018 NRK har satt søkelyset på kvinner som jobber i skogbruket og den økende andelen kvinnelige skogeiere. De har blant annet intervjuet Viken Skogs skogbruksleder Gunvor Koller i Østfold.

Nå flyr barkbillene igjen

28.05.2018 Nå flyr barkbillene igjen og finner seg til rette for yngling. Om et par måneder er en ny generasjon biller på vingene, og tømmer som er angrepet må derfor ut av skogen før månedsskiftet juni/juli.

Skogbrannfare på Østlandet

22.05.2018 Brannfaren er for tiden stor. Varmt og tørt vær kombinert med vind gir en stor skogbrannfare i flere områder på Østlandet.

Kan spare 50 millioner årlig for skognæringen

16.05.2018 Myndighetene og skognæringen er sammen om å legge til rette for mer og bedre tømmertransport med tog. Godspakke Innlandet vil gjøre store skogområder mer lønnsomme å avvirke. Planene er store. Nå gjenstår detaljer, og ikke minst bevilgninger.

Pollen ny GIS- og skogkonsulent

15.05.2018 Grunnet økende oppdragsmengde har Viken Skog styrket avdelingen for strategisk planlegging og ansatt Vebjørn Oppegaard Pollen (33) som ny GIS (Geografiske informasjonssystemer)- og skogkonsulent.

Ny skogbruksleder i Akershus

15.05.2018 Ivar Alexander Smedsrud (23) overtar som skogbruksleder i Asker og Bærum, Nedre Romerike og Fet etter Kaj Jørgensen som begynner som prosjektleder skogkultur i Viken Skog.

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog