Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Statkraft skal lage biodrivstoff av norsk tømmer på Tofte

15.12.2017 Statkraft setter i gang bygging av et anlegg til 500 millioner kroner som skal produsere biodrivstoff av norsk tømmer.

Viken Skog styrker skogavdelingen og søker ny skogbruksleder

14.12.2017 Viken Skog har behov for ny skogbruksleder i sentrale områder på Romerike.

Viken Skogs nye Servicesenter fra åtte til åtte

11.12.2017 Fra 1. januar 2018 etablerer Viken Skog et eget servicesenter for bedre å kunne betjene skogeierne. Senteret erstatter dagens sentralbord og bemannes med personer som skal kunne svare på og bistå med mange av de spørsmålene som i dag rettes til skogbruksledere, transportledere eller økonomimedarbeidere. Åpningstider: Mandag til torsdag kl. 08:00-20:00.

Aktuelle fylkesvise fagmøter med Viken Skog

11.12.2017 Viken Skog har som tidligere år arrangert møteserie med fem fylkesvise fagmøter. Hensikten er å bidra til økt felles forståelse for næringsutfordringer, og å drøfte praktiske problemstillinger i grenseland mellom det offentlig og det operative skogbruk.

På hjul med Viken Skog

06.12.2017 Denne uken ruller de splitter nye tjenestebilene til Viken Skog inn. 33 biler med kompetanse som lønner seg vil kjøre rundt på veiene på Østlandet.

På jobb for et bærekraftig skogbruk

06.12.2017 Så å si hele det norske skogbruket har forpliktet seg til å følge et sett med regler som skal sikre at skogen drives på en bærekraftig måte. En gang i året møtes miljøsjefer fra hele landet for å diskutere hvordan de håndhever reglene.

Skogeierne har stiftet Norsk Skogkapital

30.11.2017 Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri. De fem skogeiersamvirkene Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA etablerer investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS.

Viken Skog har ansatt ny produksjonssjef

23.11.2017 Tore Askilsrud (37) er ansatt som ny produksjonssjef. Han er utdannet sivilingeniør innen prosjektledelse og anleggsteknikk fra NTNU, og kommer i fra stillingen som prosjektleder innen bygg/anlegg i Probea hvor han blant annet har jobbet med infrastruktur.

Fagansvarlig Servicesenteret

23.11.2017 Viken Skog har ansatt Tallak Dieset (28) fra Åmot i Østerdalen som fagansvarlig på det nye Servicesenteret til Viken Skog. Senteret vil være operativt fra 2. januar 2018.

Røkke og hedgefond vil kjøpe Norske Skog-fabrikkene

23.11.2017 Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier.

Maskinskatten avvikles- vil styrke verdiskapingen

23.11.2017 I avtalen om statsbudsjettet for 2018 er det enighet om å fjerne maskinskatten. Regjeringen fjerner eiendomsskatten på verker og bruk, det vil si skatt på maskiner og produksjonsutstyr. -Dette er svært positivt for skogindustrien og hele skognæringen. For Treklyngen vil dette bety at Follum blir mer attraktiv i konkurranse med utenlandsk lokalisering av ny industri, sier styreleder i Viken Skog, Olav Breivik.

Viken Skog søker salgs- og virkescontroller

22.11.2017 Vi styrker salgsorganisasjonen og søker etter en salgs- og virkescontroller til vårt hovedkontor i Hønefoss.

Oslo tingrett stanser ulvejakten

22.11.2017 Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. I påvente av rettens behandling av saken har WWF bedt om midlertidig stans i den pågående ulvejakten utenfor ulvesonen. - Svært overraskende og et nytt slag i ansiktet på alle de som nå trodde vi skulle få til en mer ansvarlig ulveforvaltning i Norge. Viken Skog forventer at staten anker denne kjennelsen, sier organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.

For å lykkes i klimakampen må vi ha en mer offensiv satsing på biodrivstoff

21.11.2017 Norge har satt høye, konkrete mål for hvor mye klimagassutslippene skal ned. Den største jobben blir å gjøre transportsektoren utslippsfri.

Skogbruksleder Gunvor Koller fikk skogstipend

16.11.2017 -Dette var skikkelig moro! Jeg ble positivt overrasket da navnet mitt ble lest opp i Landbruks -og matdepartementet i dag og at det var selveste landbruksministeren som delte ut sjekken på 50 000 kroner var artig, sier Gunvor Koller fornøyd.

Tømmervogntogene må kunne kjøre med fulle lass

15.11.2017 Hvis transporten av tømmer i Norge skal være så effektiv og miljøvennlig som mulig, må tømmervogntogene kunne kjøre med fulle lass.

Hospitering på Saggrenda

13.11.2017 Er du ung og har lyst til å jobbe i skognæringen? Eller kjenner du noen som kan tenke seg det? Velg Naturbruk, Viken Skog, Skogselskapet og Kongsberg vgs avdeling Saggrenda inviterer til hospitering i 7. og 8. desember 2017.

Fellessamlinger med respekt for hverandres arbeidshverdag

10.11.2017 Høstens fagsamlinger med Viken Skogs samarbeidende entreprenører og transportører fokuserer på vei, velteplass og snuplass. Samlingene skal styrke forståelsen mellom Viken Skog, entreprenører og transportører. -Hvordan kan man i fellesskap jobbe med planlegging, forebygging og utbedringer?

Braksuksess med «Viken Skogeierskole»

09.11.2017 Med 73 «skogeierelever» på skolebenken ble Viken Skogeierskole en suksess. -Skogeierskolen har vært kjempe lærerik og spennende. For meg handler det om å øke kunnskapen om skogen og hva Viken Skog kan tilby meg som skogeier. Det var mine forventninger for dagen og det fikk jeg så absolutt innfridd, sier den ferske skogeieren Paal Harbitz.

Nok elg, for lite elg, -eller for mye elg?

06.11.2017 Knapt noe annet fagfelt innen vilt- eller fiskeforvaltning, kanskje med unntak for rovdyr, fyrer opp et sterkere engasjement og en større skråsikkerhet enn elgforvaltningen. I Sverige har en professor ved SLU ertet på seg jegerne ved å foreslå å halvere elgstammen av hensyn til skogens CO2-opptak.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog