Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Norske Skog har kommet til enighet om en gjeldsløsning

18.10.2017 Norske Skogindustrier ASA har via en børsmelding i dag varslet at de har kommet til enighet om en gjeldsløsning med sine kreditorer. Planen støttes av et overveiende flertall av kreditorene. Konsernsjef Lars Sperre mener enigheten mellom mange av kreditorene om en felles gjeldsløsning i Norske Skog er stort steg i riktig retning. Men redningsplanen er fortsatt ikke helt i mål.

Gründerpris til Norsk Massivtre

17.10.2017 De 11 beste forretningsideene i Valdres ble presentert i finalen. I juryen satt alt fra lokalt næringsliv, en gründerelev og en representant for Innovasjon Norge. Det ble god stemning da Norsk Massivtre stakk av med prisen på 50 000 kroner.

Fjerning av «maskinskatten» gjør det lettere å etablere ny skogindustri

13.10.2017 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne eiendomsskatten på verker og bruk, det vil si skatt på maskiner og produksjonsutstyr. -Dette er svært positivt for skogindustrien og hele skognæringen, sier styreleder i Viken Skog Olav Breivik daglig leder Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg.

Lite konstruktivt fra regjeringen

13.10.2017 Norges Skogeierforbund reagerer på at Finansdepartementet har lett etter argumenter mot en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri, i stedet for å utforme en ordning, slik Stortinget har bedt om, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Skogfrøverket søker nytt avlsmateriale til skogplanteforedlingen

12.10.2017 Skogfrøverket sender i disse dager ut en etterlysning etter fine granbestand der det kan være mulig å finne nye kandidater til foredlingspopulasjonen.

Flere veier godkjent for tunge vogntog

06.10.2017 I de nye fylkesveilistene er totalt 20 000 kilometer av fylkesveinettet åpnet for 24 meter lange og 60 tonn tunge tømmervogntog. Det er 1 500 kilometer mer enn ved forrige veilisterevisjon

Kritisk lite tømmer hos den norske treforedlingsindustrien

29.09.2017 Hogsten i Norge har hittil i år vært rekordhøy, men til tross for dette må nå nesten alle norske treforedlingsbedrifter vurdere reduksjon i produksjonen. Viken Skog har kontaktet våre kunder i Norge, og situasjonen er mer eller mindre den samme – de mangler tømmer på tomt!

Fersk skogeier? - Bli med på Skogeierskolen 2017

29.09.2017 Viken Skogeierskolen er en stor nyhet arrangementsmessig i Viken Skog! Vi sikter oss inn på skogeiere som selv vurderer at de ikke har så mye kunnskap om skog – og alle forhold rundt det å eie og drive aktivt anno 2017.

Privat industrikapital

21.09.2017 I den snart fire år gamle regjeringserklæringen tar Høyre og Fremskrittspartiet til orde for å etablere en ordning der skogeiere som avsetter en del av sin hogstinntekt til investeringer i skogindustri skal få utsatt skatt. Et bredt flertall på Stortinget har bedt regjeringen legge frem et konkret forslag til hvordan en slik skattekredittordning kan utformes i statsbudsjettet for 2018.

Fra trær til klær

18.09.2017 Det er ikke første gangen IKEA og H&M satser på forskning gjennom grønn teknologi, men nå eier de for første gang et selskap sammen. Målet er å produsere tekstilfiber av cellulose som senere skal kommersialiseres.

Viken Skog følger situasjonen i Norske Skog nøye

14.09.2017 -Vi følger situasjonen nøye. Det viktigste er at Norske Skog får gode og robuste eiere som gjør konsernet fremtidsrettet, sikrer avsetning og har betalingsevne for norsk virke, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.

Gunvor Koller ny skogbruksleder i Østfold

14.09.2017 Gunvor G. Koller (23) er ny skogbruksleder i Østfold. Hun kommer fra Skedsmo og avsluttet sin masterutdanning i skogfag på Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på forsommeren.

Mari Meisingset ny skogbruksleder i Vestfold

14.09.2017 Mari Meisingset (23) er ny skogbruksleder i Vestfold og startet sin opplæring i Viken Skog i august. Mari er fra Lillehammer og avsluttet sin bachelor i skogbruk fra Evenstad før sommeren.

Praktisk grunnkurs i Norsk PEFC skogstandard

14.09.2017 Viken Skog er i gang med en kursserie i Norsk PEFC skogstandard i perioden september og oktober. På de to første kursene nå i september har ca 30 skogeiere deltatt. Det er løpende påmelding - sikre deg plass nå.

Viken Skog søker produksjonssjef

11.09.2017 Bli med å utvikle en verdikjede i verdensklasse! Viken Skog jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser.

Viken AT Market søker Key Account Manager

11.09.2017 Viken AT Market AS ble etablert i 2015 av Viken Skog SA og AT Skog SA som et eksportselskap av tømmer. Nå søker selskapet etter en Key Account Manager.

Olav Breivik i skogpolitisk debatt på Dyrsku'n

07.09.2017 Skogselskapet i Vestfold inviterer til politisk debatt på Dyrsku'n. Per Olaf Lundteigen (SP), Dag Terje Andersen (AP) og Ådne Naper (SV) utfordrer Viken Skogs styreleder Olav Breivik (og Høyre-ordfører i Hobøl) på regjeringens skogpolitikk på åpningsdagen fredag 8. september på Dyrskun. Debattleder er Arnulf Møllerstad, godt kjent fra NRK og Friluftsmagasinet.

Vil spare skognæringen for 50 millioner kroner i året

07.09.2017 Jernbanedirektoratet presenterte i går nyheten om at man starter opp planlegging av ny tømmerterminal på Rudshøgda like ved Mjøsbrua.

Listetoppene i Østfold med god kunnskap om skogen

05.09.2017 Viken Skog inviterte listetoppene i Østfold på en skogdebatt i valgkampen hvor det ble demonstrert moderne skogsdrift og gode diskusjoner rundt bålet. Noe uenighet om hvordan rammevilkårene skal være var det, men samtlige politikere var takknemlige for den jobben Viken Skog gjør med å støtte opp om skogindustrien i Østfold. NRK TV var også med ut på Rolvsøy.

Listetoppene i Buskerud har skog på agendaen i valgkampen

05.09.2017 Viken Skog samlet listetoppene i Buskerud til en uformell skogdebatt på en skogsdrift på Sokna. Noen av spørsmålene som ble diskutert var hvordan vi skal få til en ny landfast industri med skog som viktigste råstoffkilde, - og hvordan skal vi komme dit? Må vi gjøre noe med rammevilkårene eller skjer det av seg selv? Det er ingen tvil om at engasjementet og kunnskapen om skognæringen er bra blant topp-politikerne i Buskerud.

Aktivitetskalender

21. oktober
PEFC kurs
Øvre Romerike: Vikingegarden Maurenga, Engervegen 147, 2030 Nannestad

28. oktober
PEFC kurs
Hallingdal: Viken Skogs lokalkontor Gol

28. oktober
PEFC kurs
Hessa: Askim kontoret, Rakkestadveien 41

28. oktober
Skogdag i regi av Røyken og Hurum skogeierlag
Hos Hans Gjersøyen på Spikkestad kl. 11.00

31. oktober
Fylkesvise fagmøter med Viken Skog - Buskerud
General Hotel, Helgelandsmoen

4. november
"Viken Skogeierskolen 2017" - NYHET!
Nannestad, Akershus: "Kringler Gjestegård" på Maura

6. november
Viken Skog Entreprenør og Transportørsamling
Oppland - Sted annonseres for påmeldte nærmere arrangementsdato.

7. november
Høstmøte i Asker og Bærum skogeierområde kl 19:00
Gildekjelleren, Torstad gård, Torstadveien 26, Hvalstad.

8. november
Viken Skog Entreprenør og Transportørsamling
Østfold - Sted annonseres for påmeldte nærmere arrangementsdato.

9. november
Høstmøte i Øvre Valdres skogeierområde kl 18:00
Valdres Biovarme på Fagernes og Valdres Folkemuseum

9. november
Viken Skog Entreprenør og Transportørsamling
Akershus - Sted annonseres for påmeldte nærmere arrangementsdato.

10. november
Bedre Landbruk 2017 10.-12. november - Viken Skog tilstede på messeområdet
Norges Varemesse Lillestrøm

13. november
Fylkesvise fagmøter med Viken Skog - Østfold
Bamsrudlåven

14. november
Fylkesvise fagmøter med Viken Skog - Akershus
Garder Kurs - og Konferansesenter

14. november
Viken Skog Entreprenør og Transportørsamling
Buskerud - Sted annonseres for påmeldte nærmere arrangementsdato.

16. november
Fylkesvise fagmøter med Viken Skog - Vestfold
Stange Gjestegård

16. november
Høstmøte i Våler og Svinndal skogeierområde kl. 18:30
Bøndenes hus, 1593 SVINNDAL

16. november
Viken Skog Entreprenør og Transportørsamling
Vestfold - Sted annonseres for påmeldte nærmere arrangementsdato.

20. november
Fylkesvise fagmøter med Viken Skog - Oppland
Bjørnen, Odnes

5. desember
Tillitsvalgtmøte
Klækken Hotell, Hønefoss

7. desember
Temamøte om Naturtype- og Artsregistreringer - konsekvenser for grunneier OBS! Flyttet fra 2. nov.
Bjørnen, Odnes Kl. 18:00 - 21:30

8. februar
"Tømmer & Marked 2018"
Sundvolden Hotell

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Hovedkontor

Adresse og kontaktopplysninger til vårt hovedkontor.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog