Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Vedlikehold av Viken Skogs Extranett

23.05.2018 Fredag 25. mai 2018 fra kl 16:00 til lørdag 26. mai 2018 kl 23:59 vil tjenestene i Extranett være utilgjengelige grunnet vedlikehold.

Skogbrannfare på Østlandet

22.05.2018 Brannfaren er for tiden stor. Varmt og tørt vær kombinert med vind gir en stor skogbrannfare i flere områder på Østlandet.

Kan spare 50 millioner årlig for skognæringen

16.05.2018 Myndighetene og skognæringen er sammen om å legge til rette for mer og bedre tømmertransport med tog. Godspakke Innlandet vil gjøre store skogområder mer lønnsomme å avvirke. Planene er store. Nå gjenstår detaljer, og ikke minst bevilgninger.

Pollen ny GIS- og skogkonsulent

15.05.2018 Grunnet økende oppdragsmengde har Viken Skog styrket avdelingen for strategisk planlegging og ansatt Vebjørn Oppegaard Pollen (33) som ny GIS (Geografiske informasjonssystemer)- og skogkonsulent.

Ny skogbruksleder i Akershus

15.05.2018 Ivar Alexander Smedsrud (23) overtar som skogbruksleder i Asker og Bærum, Nedre Romerike og Fet etter Kaj Jørgensen som begynner som prosjektleder skogkultur i Viken Skog.

Haugsrud blir prosjektleder skogvekst i Hallingdal

15.05.2018 Lars Haugsrud (24) er ansatt som prosjektleder skogvekst i Hallingdal og går inn i jobben etter Anne Åsødegård som starter som prosjektleder skogkultur i Valdres.

Grunn til brede smil i skogen

14.05.2018 Sola skinner og pengen strømmer inn i kassa for skogens tømmerhoggere og skogeiere i Halden og Aremark. Etterspørselen etter både tømmer og massevirke til industrien er stor. Halden Arbeiderblad var med Viken Skog ut på skogsdrift der stemningen var god.

Våler og Svinndal får ny skogbruksleder

07.05.2018 Viken Skog har ansatt Markus H. Kynningrød (23) fra Halden som skogbruksleder i Våler og Svinndal, Skiptvedt og Halden.

Oceanwood ny eier av Norske Skog

04.05.2018 Oceanwood vant budkampen om Norske Skog og sikrer seg konsernets syv papirfabrikker. Viken Skog er fornøyd med at det har kommet en avklaring og håper den nye eieren vil bidra til omstilling og vekst i papirfabrikkene.

Gode resultater for Vestfoldskogbruket i 2017

30.04.2018 Stabil høy avvirkning, høy planteaktivitet og økning i areal ungskogpleie preger året som har gått, og legger føringer for virksomheten i Vestfold-skogen i 2018.

Erland Lundby nytt styremedlem i Viken Skog

27.04.2018 Etter to år som varamedlem til styret ble Erland Lundby (37) fra Øvre Romerike valgt inn som styremedlem etter at Bjørn Sorteberg fra Krødsherad ikke ønsket gjenvalg. Lundby kan bidra med både kompetanse innenfor industri og teknologiske muligheter.

Viken Skogs innsatspris

27.04.2018 Styret i Viken Skog bestemte tidligere i år å innføre en egen innsatspris. På Viken Skogs årsmøte ble det delt ut innsatspriser til to som har utført fremragende arbeid på hver sin måte for Viken Skog.

Flertall for regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammensfjorden

26.04.2018 Fylkestinget i Buskerud vedtok i går med knapt flertall å igangsette en regional planprosess for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden. Forslaget var svært omstridt, men er et viktig skritt i riktig retning for en varig løsning for tømmerterminalen som i dag er på Lierstranda.

Beste tømmerpris siden 2008

25.04.2018 Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet gikk litt ned. Dette viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen

23.04.2018 I en felles henstilling til fylkespolitikerne i Buskerud har nå NHO, LO, Silva Green Fuel, Viken Skog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog og Norskog gått sammen om støtte til utarbeidelse av en regional plan for fremtidens tømmerhavn.

Viken Skog viser til toppår i skogen

20.04.2018 Styreleder Olav Breivik i Viken Skog kunne vise til gode resultater på årsmøtet. Selskapet har styrket egenkapitalen med 43 millioner kroner, og har avvirket 3,2 millioner kubikkmeter tømmer.

Olav Breivik gjenvalgt til styreleder femte året på rad

19.04.2018 Det var full støtte til Viken Skog på årsmøtet på Sundvolden torsdag. Styreleder Olav Breivik ble enstemmig gjenvalgt og har full tillit i selskapet.

Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem

18.04.2018 Snøen har gitt mange toppbrekk i skogen, nå oppfordres alle skogeiere å ta seg en tur ut for å sjekke tilstanden. Se dagens artikkel i Oppland Arbeiderblad med intervju med Viken Skogs garvede skogbruksleder Terje Roen i Søndre Land og Fluberg.

Mye å lære av svenskene

13.04.2018 Viken Logistikk AS reiste på tur til Sverige, -og lot seg imponere. Totalt bruker Södra Skog Värö ca 4,5 millioner kubikk tømmer per år. -Det er et uttrykk i Norge som sier at alt er stort i USA. For skog-bransjen kan man bytte ut USA med Sverige, sier daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud begeistret.

Vel blåst-27 årsmøter avholdt

13.04.2018 Det som har engasjert andelseieren mest i år på årsmøterunden har vært det gode driftsresultatet, økende tømmerpriser og konkurransesituasjonen.

Aktivitetskalender

25. mai
Aktiv Skogbrukskurs: Ungskogpleie
Hallingdal

25. mai
Kurs i Skogsplanting- praktisk kurs om planting av skog
Dokka, kl. 17:00

25. mai
Kurs i "Stell og vedlikehold av motorsag" og hogstteknikk
Hvarnes

29. mai
UteSkogSkole Østfold
Svinndal (Oppmøte: Lundervn. 427 1593 Svinndal) kl. 18:00 - 21:00

30. mai
UteKveld Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard - Ringerike
Kl. 18:00-21:00 Oppmøtested kommer!

31. mai
Skog & Tre 2018

1. juni
Skog & Tre 2018

4. juni
Viken Skogkveld
Kl. 17:30 - 20:30 Sted kommer!

5. juni
Viken Skogkveld
Kl. 17:30 - 20:30 Sted kommer!

5. juni
UteKveld Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard - Ringerike
Kl. 18:00-21:00 Oppmøtested kommer!

6. juni
Viken Skogkveld
Kl. 17:30 - 20:30 Sted kommer!

11. juni
Møte i Nore og Uvdal skogeierlag
Rødberg Hotell kl. 19:00

11. juni
UteKveld Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard - Drammen og Hurum
Kl. 18:00-21:00 Oppmøtested kommer!

13. juni
Skogkveld
Kl. 18:00 Sted kommer!

14. juni
UteKveld Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard - Ringerike
Kl. 18:00-21:00 Oppmøtested kommer!

16. juni
Familieskogdag
Skiptvedt

18. juni
UteKveld Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard - Eiker
Kl. 18:00-21:00 Oppmøtested kommer!

20. juni
UteKveld Grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard - Nedre Lågen
Kl. 17:00-22:00 Oppmøtested kommer!

22. juni
Aktiv Skogbrukskurs: Ungskogpleie
Dokka, kl. 17:00

23. juni
Aktiv Skogbrukskurs: Ungskogpleie
Dokka, kl. 09:30-15:30

25. juni
Kurs i stell og vedlikehold av motorsag
Nore/Rollag i Numedal

28. juni
Viken Skogkveld
Kl. 17:30 - 20:30 Sted kommer!

29. juni
Viken Skogkveld
Kl. 17:30 - 20:30 Sted kommer!

30. juni
Viken Skogkveld
Kl. 17:30 - 20:30 Sted kommer!

13. august
Arendalsuken i uke 33

20. oktober
"Viken Skogeierskole"
Karlsvik Gård, utenfor Tønsberg (Vestfold)

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Hovedkontor

Adresse og kontaktopplysninger til vårt hovedkontor.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog