Flere nyheter om skog finner du på skog.no

-Sommerprosjektet er gull verdt

15.08.2017 Viken Skog hadde meget god erfaring med sommerprosjektet i 2016 og videreførte prosjektet i 2017. Økonomisjef i Viken Skog, Mette Toft Bjørgen er ikke i tvil om at sommerprosjektet er verdifullt for Viken Skog.

Norske Skog trenger tømmer!

15.08.2017 Gjeldsforhandlinger, fare for konkurs og krise i Norske Skog preger mediebildet. Dersom fabrikkene på Saugbrugs eller Skogn stanser får norsk skogbruk store utfordringer både med tømmerpris og alternativ avsetning for ca. 1 million kubikk massevirke

Miljøminister Helgesen åpner Vikerfjell naturreservat

15.08.2017 Onsdag 16. august er det offisiell åpning av Vikerfjell naturreservat. Med sine 80 000 dekar er dette blant de største skogreservatene basert på frivillig vern i Norge. Arrangementet er ved Fylkesmannen i Buskerud i samarbeid med Viken Skog, Statens Naturoppsyn og skogeiere i området.

Skognæringen vil bidra til det klimanøytrale samfunnet. Hva skal til for å nå målet?

10.08.2017 Arendalsuken 2017: Fredag 18. august kl 11.00 – 13.00 arrangerer Viken Skog, AT Skog og Norges Skogeierforbund et skogseminar om hvordan skognæringen kan bidra til å et klimanøytralt samfunn. Her kan du blant annet høre industriledere fortelle om sine planer, og om hva som må til for å utvikle industrien.

Stein Strømmen er ny skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

10.08.2017 Stein Strømmen (53) fra Ådal er ansatt som ny skogbruksleder i Viken Skog. Han får ansvar for Flå, Nes og deler av Krødsherad (Østsiden av Krøderen).

Viken Skog slår ring om Norske Skog Saugbrugs

09.07.2017 -Det er ingen tvil om at Viken Skog har vært svært viktige for oss i den perioden vi har vært og er i. Viken Skog står fjellstøtt og støtter oss, sier konsernsjef i Norske Skog Lars Sperre og administrerende direktør på Saugbrugs Kjell-Arve Kure.

Populære skogkvelder før sommerferien

08.07.2017 Skogkveldene i juni høstet gode skussmål med flere hundre engasjerte skogeiere. Viken Skogkvelder byr på faglig påfyll om hvordan skogeieren kan få mest mulig ut av verdiene sine, og er en sosial møteplass for skogeiere, uansett utgangspunkt og fagkunnskap.

Skoggjødslingen er i gang

06.07.2017 Gjødsling av skog gir større trær, god lønnsomhet for skogeiere og bedre klima - fordi gjødslet skog binder mer karbon. Denne uken startet Viken Skog for fullt skoggjødslingen med helikopter for sesongen 2017.

Følger opp Stortingets ulvepolitikk

26.06.2017 - Det er gledelig at det er fattet vedtak om uttak av ulv både innenfor og utenfor ulvesonen, og viktig at rovviltnemdene som Stortinget understreker at det også skal tas bredere «distriktspolitiske hensyn» i forvaltningen av ulv, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

Endringene i konsesjonsloven trer snart i kraft

26.06.2017 Reglene om priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves med virkning fra 1. juli i år. De øvrige endringene trer i kraft 1. september.

Viken Skog øker prisene på sagtømmer gran

16.06.2017 Det er fortsatt stor etterspørsel etter sagtømmer og Viken Skog øker prisene på sagtømmer gran.

Fullt trøkk på entreprenørsamlingene

16.06.2017 -Samarbeid og kommunikasjon er avgjørende for å skape en robust, fleksibel og effektiv verdikjede som gir tømmerstokken konkurransekraft inn i bioøkonomien. Entreprenørsamlingene er en viktig arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og sette mål for samarbeidet, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Ny konsulent frivillig vern/rådgiver skog

12.06.2017 Elling Tryterud (50) fra Sokna gjør comeback i Viken Skog. Han er ansatt som konsulent frivillig vern/rådgiver skog.

Ny skog- og GIS-konsulent i Viken Skog

12.06.2017 Malin Kristina Sørensen (26) er ansatt som skog- og GIS-konsulent. Hun har nylig tatt master i skogfag ved NMBU på Ås.

Ny skogbruksleder i Eiker fra 1. juli

12.06.2017 Axel Berlin (25) er ansatt som skogbruksleder i Eiker.

Produksjonssjef

07.06.2017 Viken Skog søker ny produksjonssjef.

Siste frist for barmarkstillegget!

16.05.2017 31. mai er siste frist for barmarkstillegget. Som andelseier i Viken Skog får du 10 kr. pr. kubikk i tillegg til tømmerpris dersom du skriver avtale innen 31. mai 2017! Gå ikke glipp av tillegget,- kontakt din lokale skogbruksleder.

Tid for ungskogpleie

16.05.2017 Ved ungskogpleie bedres vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

-Hvilken skogkategori tilhører du ligningsmessig?

16.05.2017 Fristen for næringsdrivende til å levere skattemeldingen er 31. mai. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste med å bestemme seg for hvilken kategori du tilhører ligningsmessig. Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 er det gjort store endringer i skogbruksligningen. Før var det gjennomsnittsligning, men nå skal de største skogeierne over på en ordning kalt Tømmerkonto.

Ikke lenge igjen til Viken Skogkvelder 2017!

04.05.2017 Møteserien «Robuste skoger» i august i fjor var en formidabel suksess med over 600 deltakere. En suksess må gjentas og derfor smeller vi i gang Viken Skogkvelder i juni og august.

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Hovedkontor

Adresse og kontaktopplysninger til vårt hovedkontor.