DinSkog

Din skogbruksplan på nett

Hva lærer jeg?

 • Navigere i DinSkog
 • Operative kartlag og bakgrunnskart –  Visuellpresentasjon av informasjon
 • Sumtallsrapport – Strategisk skogbruksplanlegging  
 • Lage georefererte kart – Klart til å legges direkte inn i hogstmaskin
 • DinSkog Appen – På nettbrett og smarttelefon

Kurset deles i tre deler først en grunnleggende innføring i funksjonalitet og muligheter, en del med ajourføring av egen skogbruksplan og en siste del med DinSkog Appen for smarttelefon og nettbrett. 

Kursoppbygging

Teorikveld: Innendørs 3 timerskurs, ta med PC. Registrer deg som bruker av DinSkog på forhånd slik at du har brukernavn og passord til kurset. Tidsramme fra kl. 18 til 21.

Kursleder: Atle Veddegjerde (rådgiver skog, Viken Skog)

Hvor og når?

 

FLERE STEDER OG DATOER ANNONSERES 

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING senest en uke før aktuelt kurs. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 795,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 995,-

Faktura vil bli sendt ut etter teorikvelden. Prisen inkluderer begge kurskvelder og kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum  8 deltagere for at kurset skal avholdes.

Vedlikehold av skogsbilveier

Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset

Hva lærer jeg?

 • Hvorfor er det viktig å vedlikeholde skogsbilveiene?
 • Hva kan jeg som skogeier gjøre for at min vei ikke forfaller?
 • Hvordan blir en skogsbilvei påvirket av trafikkbelastning og miljøpåkjenninger?

Dette er noen av mange spørsmål du vil få godt svar på i kurs i vedlikehold av skogsbilveier. Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset.

Kursoppbygging

Teorikvelder: Gjennomgang av alle momenter tilknyttet vedlikehold av skogsbilveier. Tidsramme fra kl. 18 til 21.

Kursledere: Fredrik C. Løvenskiold (Veiplanlegger Viken skog SA)

Hvor og når?

Kommer høst 2018

 

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING senest en uke før aktuelt kurs. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 795,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 995,-

Faktura vil bli sendt ut etter kurset. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum 8 deltagere for at kurset skal avholdes.

Påmeldingsfrist: minst 1 uke før det aktuelle kurset!

 

Norsk PEFC Skogstandard

Grunnkurs tilpasset deg som skogeier

Hva lærer jeg?

 • Hvor finner jeg informasjon om miljøverdier i egen skog?
 • Hvilke trær skal bli livsløpstrær?
 • Hva innebærer sertifiseringsavtalen?

Svar på disse og mange andre spørsmål kan du få på grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard. Krav til slik kunnskap er nedfelt i sertifiseringsavtalen og obligatorisk for skogeiere som ønsker å planlegge, administrere og gjennomføre hogst i egen skog.

Norsk PEFC Skogstandard består nå av 27 kravpunkt, som er kategorisert etter forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak samt særskilte miljøverdier. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om alt dette.

Kursoppbygging

Teorikveld: Gjennomgang av samtlige 27 kravpunkt. Diskusjoner. Deltagelse gir bestått teori. Tidsramme fra 18 til 21. Arrangeres i mars og april.

Utekveld: Gjennomgang av de viktigste praktiske kravpunktene. Diskusjoner. Deltagelse gir bestått praksis. Tidsramme fra 18 til 21. Arrangeres i mai og juni - DATOER KOMMER I LØPET AV APRIL!

Kursledere: Erlend Rolstad (skogfaglig rådgiver) og Elling Tryterud (konsulent frivillig vern / rådgiver skog Viken Skog).

Hvor og når?

TEORIKVELDER:

 • Tirsdag 7. august, Sandsvær/Kongsberg. STED KOMMER! Påmelding på e-post her. 

UTEKVELDER: 

Flere kurs kommer høsten 2018

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING senest en uke før aktuelt kurs. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 1.595,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 1.995,-

Faktura vil bli sendt ut etter teorikvelden. Prisen inkluderer begge kurskvelder og kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum  8 deltagere for at kurset skal avholdes.

Ny skogbeskatning

Hvordan få mest mulig ut av verdiene dine

Hva lærer jeg?

 • Lær mer om blant annet nye regler for virksomhetsvurdering og tømmerkonto
 • Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi?
 • Hvor går grensene mellom hobbyskog, kapitalskog og virksomhetsskog?

Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016 og 2017 innført store endringer i skogbeskatningen. De aller fleste skogeiere blir berørt. Tidligere regler om gjennomsnittsligning er erstattet av en ny utjevningsordning, tømmerkontoen. Hva innebærer dette i praksis, og hvordan kan en optimal bruk av tømmerkontoen være et bidrag til bedre totaløkonomi for skogeier og bonde?

Kursoppbygging

Kurskveld: Gjennomgang av virksomhetsbegrepet, bortfall av merverdiavgift for kapital- og hobbyskogeiere, tømmerkonto i praksis og hvordan er overgangen fra de gamle reglene. Tidsramme fra kl. 18 til 21.

Kursledere: Bjørn Helge Bjørnstad og Mikael Fønhus (Skogbrukets Kursinstitutt)

Hvor og når?

Nye kurs kommer januar - februar 2019

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING senest en uke før aktuelt kurs. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 795,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 995,-

Faktura vil bli sendt ut etter kurskvelden. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på kurskvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum  8 deltagere for at kurset skal avholdes.

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog