Anne Margrethe Aabel

Sentralbordmedarbeider

911 03 609 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Rolf Jarle Aaberg

Daglig leder Treklyngen AS

977 08 138 Send e-post

Follumveien 100, 3515 Hønefoss

Gerd Adolfsen

Konsulent IT og GIS

936 57 600 Send e-post

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Kine M. Andersen

Produksjonsplanlegger

908 99 443 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Anders Aschjem

Produksjonsleder

979 83 980 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Anne Åsødegård

Prosjektleder skogvekst i Hallingdal

908 34 831 Send e-post

Elvevegen 4, 3550 Gol

Helge Bekkhus

Konsulent GIS

971 68 192 Send e-post

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Bjørn Magne Berg

Produksjonsplanlegger

959 80 301 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Anders Berg Stensrud

Skogbruksleder Ringerike

95796953 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Anders Bergan

Skogbruksleder Hallingdal

959 35 378 Send e-post

Elvevegen 4, 3550 Gol

Jon Martin Bergum

Skogbruksleder i Rakkestad, Marker og Aremark

47018979 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Axel Berlin

Skogbruksleder i Eiker

917 33 140 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Tønsbergdistriktet og Midtre Vestfold

90567543 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Olav Bjella

Organisasjonssjef

900 89 247 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Mette Toft Bjørgen

Økonomisjef

480 97 531 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Martin Bråthen

Prosjektleder skogkultur og vei i Akershus

976 11 916 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Tallak Dieset

Fagansvarlig Servicesenter

41259648 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Svein Dypsund

Avdelingsleder strategisk planlegging

900 25 141 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Kai R. Dølven

Prosjektleder skogkultur i Valdres

951 66 479 Send e-post

Storgata 49, 2870 Dokka

Kjell Hunstad Eidal

Skogsoperatør Vest

992 37 950 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Svein Ekanger

Seniorkonsulent frivillig vern/anbud (Tillitsvalgt for Naturviterne)

906 21 240 Send e-post

Baneveien 32B, 3612 Kongsberg

Sondre Elverud Boym

Transportleder i Viken Logistikk AS

93280023 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Per Fladby

Avdelingsleder Innkjøp Øst

916 41 319 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Thomas Fransson

Skogbruksleder Våler og Svinndal, Skiptvedt og Halden

90224430 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Britt Godtlund

Skogbruksleder i Nes

917 42 922 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Ellef H. Grimsrud

Salgsleder bioenergi

971 78 830 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Jon Gultvedt

Salgssjef

90094414 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Tom Helge Gustavsen

Konsulent fotogrammetri

959 80 306 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Per Hallgren

Kvalitets- og miljøsjef

913 87 504 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Jan Hatlestad

Skogbruksleder Hof, Holmestrand, Svelvik og Sande

917 36 113 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Lars Kristen Haug

Skogsjef

917 36 122 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Vidar Haugseth

IT-leder

958 16 468 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Gaute Hjelde

Skogbruksleder Øvre Valdres

959 73 007 Send e-post

Storgt. 49, 2870 Dokka

Tom Erik Holmstad

Produksjonsleder

952 44 511 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Kari Homme

Organisasjonskonsulent

911 93 024 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Tom Horntvedt

Skogbruksleder Sandefjord, Nedre Lågen og Midtre Vestfold

902 00 633 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Bent Erik Ingesen

Skogbruksleder Modum

977 62 611 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Halvor Ingul

Produksjonsplanlegger

903 64 255 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Tor Jaavall

Prosjektleder skogkultur i Østfold

958 07 276 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Geir Jacobsen

Prosjektleder skogkultur i Vestfold

957 05 409 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Thor-Åge Jensen

Skogbruksleder Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Moss, Rygge og Råde

959 77 814 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Kaj Jørgensen

Skogbruksleder Asker/Bærum, Nedre Romerike og Fet

958 06 648 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Camilla Kristine Kjemperud

Økonomikonsulent

95456295 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Kjetil Olav Kleiv

Konsulent fotogrammetri

959 80 308 Send e-post

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Morten Kleven

IT-konsulent

900 12 799 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Jeanette Kleven

Transportleder i Viken Logistikk AS

46914814 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Gunvor G. Koller

Skogbruksleder i Enebakk, Hobøl og Spydeberg

911 34 368 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Tor Henrik Kristiansen

Daglig leder

911 48 820 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Nils Amund Krog

Skogbruksleder Askim, Eidsberg, Marker og Trøgstad

971 56 355 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Kjel Jarle Kvamme

Skogbruksleder Hadeland

414 02 640 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Trond Erik Lekve

Fagleder regnskap

417 66 725 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Gjermund Liereng

Produksjonsleder

915 55 483 Send e-post

Storgt. 49, 2870 Dokka

Ole Petter Løbben

Utviklingssjef Treklyngen AS

904 11 604 Send e-post

Follumveien 100, 3515 Hønefoss

Fredrik Løvenskiold

Veiplanlegger

940 08 803 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Rosa Løvgren Olsen

Kantinemedarbeider

930 89 369 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Mari Meisingset

Skogbruksleder i Lardal, Siljan og Kongsberg/Sandsvær

482 44 011 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Bjørn Harry Moe

Vaktmester Follum Eiendom AS

909 90 079 Send e-post

Follumveien 100, 3515 Hønefoss

Inge Myrlund

Personalsjef

958 99 471 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Steffen Mørtvedt

Prosjektsjef Treklyngen AS

905 56 408 Send e-post

Follumveien 100, 3515 Hønefoss

Ola Petter Nordraak

Produksjonsplanlegger

959 80 311 Send e-post

Storgt. 49, 2870 Dokka

Helene Nygaardsvik Ruud

Leder marked og arrangementer

413 51 448 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Gun Siri Osnes

Økonomikonsulent

994 09 373 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Trude I. Bergstrøm Ramsrud

Økonomikonsulent

911 76 937 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Sjur Reneflot

Vedlikeholdsleder Follum Eiendom AS

419 25 029 Send e-post

Follumveien 100, 3515 Hønefoss

Terje Roen

Skogbruksleder Søndre Land, Fluberg

905 23 302 Send e-post

Storgt. 49, 2870 Dokka

Thomas Østreng Rotherud

Logistikkleder

916 93 997 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Magnus Rydning

Skogbruksleder Ringerike, Hole

473 07 803 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Vidar Skjeggerud

Avdelingskoordinator innkjøp

928 70 280 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

472 39 745 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Bent Smukkestad

Skogbruksleder Øvre Romerike

916 05 275 Send e-post

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Ole Kristian Sogn Evju

Transportleder i Viken Logistikk AS

47606223 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Siri Bergstrøm Solberg

Priscontroller

930 62 728 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Margrethe Solberg Rozeboom

Økonomikonsulent

40013667 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Thore Gunleiv Stenrød

Produksjonsplanlegger

908 40 601 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Kirsti Marianne Strøm

Økonomikonsulent

901 02 166 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Stein Strømmen

Skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

908 61 484 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Linda Camilla Strømsod

Kommunikasjonsleder

926 83 644 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Helge Sømliøy

Konsulent GIS

959 80 307 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Bjørnar Sørbøen

Skogbruksleder Sør-Aurdal

977 08 990 Send e-post

Storgt. 49, 2870 Dokka

Malin Kristina Sørensen

Skog- og GIS-konsulent

404 54 797 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Heidi Tandberg

Salgssjef

93256795 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Hans Jørgen Tangevold

Skogbruksleder Sarpsborg og Follo

975 74 610 Send e-post

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Vibeke Tronrud Teslo-Andersen

Businesscontroller

40638921 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Hallgeir Thorsen

Skogbruksleder Nordre Land og Etnedal

917 36 121 Send e-post

Storgt. 49, 2870 Dokka

Bjørn Thrane

Skogbruksleder Lier, Hurum, Røyken, Drammen

941 43 171 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Gunnar Traaen

Skogbruksleder i Lardal, Siljan og Kongsberg/Sandsvær

970 87 557 Send e-post

Industriveien 4, 3174 Revetal

Elling Tryterud

Konsulent frivillig vern/rådgiver skog

948 79 640 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Bente Tveita

Skogbruksleder Numedal

915 40 762 Send e-post

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Halvor I. Ulven

Prosjektleder IT og økonomi

952 48 180 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Dag Utklev

Skogbruksleder Øvre Numedal

908 68 790 Send e-post

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Atle Veddegjerde

Konsulent frivillig vern/anbud

911 98 502 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

990 20 732 Send e-post

Storgaten 49,2870 Dokka

Knut Waaler

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

480 91 575 Send e-post

Teiealeen 6,2030 Nannestad

Anders Wåla

Prosjektleder skogvekst i Numedal-Kongsberg

971 13 005 Send e-post

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Kirsten A. Walhovd

Skogbruksleder Ringerike, Hole

907 44 322 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Kristian Westlie

Skogbruksleder Sigdal-Eggedal og Krødsherad

97885858 Send e-post

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog