Er det endringer i adresse, telefon eller e-post er det viktig at vi får beskjed slik at du fortsatt kan motta nyhetsbrev og informasjon om ulike aktiviteter.